LPWA Japanese Title Tournament 1992


February 23, 1992 in Rochester, MN

Harley Saito___
        |Saito____
Mizuki Endoh___|     |
             |Saito__
Midori Saito___     |    |
        |Sawai____|    |
Eagle Sawai____|         |
                 |Saito___
Reggie Bennett_         |
        |Bennett__    |
Yukari Osawa___|     |    |
             |Storm__|
Susan Green____     |
        |Storm____|
Denise Storm___|

Tournament Details