Million Yen Tournament #1 Million Yen Tournament #2

One Night Million Yen Tournament #1


August 22, 1997 in Niigata, Japan

Yuhi Sano__________
          |Sano______
Kenichi Yamamoto___|     |
               |Sano______
Yoji Anjoh_________      |     |
          |Sakuraba__|     |
Kazushi Sakuraba___|           |
                     |Sano___
Yoshihiro Takayama_           |
          |Takayama__      |
Shunsuke Matsui____|     |     |
               |Kanehara__|
Billy Scott________      |
          |Kanehara__|
Hiromitsu Kanehara_|

Tournament Details

Return to top of page


One Night Million Yen Tournament #2


September 20, 1997 in Beppu, Japan

Kazushi Sakuraba___
          |Sakuraba__
Shunsuke Matsui____|     |
               |Sakuraba__
Ikuto Hidaka_______      |     |
          |Kanehara__|     |
Hiromitsu Kanehara_|           |
                     |Sakuraba__
Masahito Kakihara__           |
          |Kakihara__      |
Masao Orihara______|     |     |
               |Yamamoto__|
Billy Scott________      |
          |Yamamoto__|
Kenichi Yamamoto___|

Tournament Details

Return to top of page