1989 1994 1996 1998 2000Asunaro Cup 1989


July 1 - 25, 1989

1.Toshiaki Kawada (winner)6
2.Samson Fuyuki6
3.Shunji Takano6
4.Kenta Kobashi5
5.Akira Taue?
6.Isao Takagi?

Grand Final
Fuyuki beat Takano
Kawada beat Fuyuki
Kawada beat Takano

Return to top of page

Asunaro Cup 1994


January 2 - 29, 1994

1.Jun Akiyama (winner)12
2.Takao Omori8
3.Richard Slinger6
4.Ryuma Izumida4
5.Tamon Honda4
6.Masao Inoue4
7.Satoru Asako4

Grand Final: Akiyama beat Omori

Return to top of page

Asunaro Cup 1996


January 3 - 28, 1996

1.Tamon Honda (winner)10
2.Takao Omori10
3.Ryukaku Izumida8
4.Masao Inoue6
5.Satoru Asako6
6.Kentaro Shiga2
7.Maunekea Mossman0

Grand Final: Honda pinned Omori

Return to top of page

Asunaro Cup 1998


January 2 - 23, 1998

1.Takao Omori & Jun Akiyama (winners)9
2.Kentaro Shiga & Akira Taue8
3.Satoru Asako & Mitsu Misawa6
4.Masao Inoue & Toshiaki Kawada6
5.Johnny Smith & Maunekea Mossman6
6.Jun Izumida & Tamon Honda5
7.Yoshinobu Kanemaru & Kenta Kobashi2

Grand Final
Omori & Akiyama beat Shiga & Taue (19:37) when Omori pinned Shiga

Return to top of page

Asunaro Cup 2000


January 22, 2000 in Tokyo, Japan

Naomichi Marufuji__
          |Maruguji__
Takeshi Morishima__|     |
               |Kanemaru__
Yoshinobu Kanemaru_      |
          |Kanemaru__|
Makoto Hashi_______|

Return to top of page