2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Real World Tag League 2010


November 20 - December 7, 2010

1.Kenso & Kono12
2.Minoru Suzuki & Masakatsu Funaki11
3.Suwama & Ryota Hama11
4.Akebono & Taiyo Kea10
5.Dark Ozz & Dark Cuervo8
6.Seiya Sanada & Manabu Soya7
7.Taru & Rene Dupre6
8.Osamu Nishimura & Joe Malenko5
9.Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi2

Grand Final
Kenso & Kono beat Suwama & Hama
(20:44) when Kono pinned Hama

Return to top of page

Real World Tag League 2011


November 19 - December 4, 2011

1.Masakatsu Funaki & Masayuki Kono12
2.Seiya Sanada & Kai (winners)11
3.Takao Omori & Manabu Soya10
4.Akebono & Ryota Hama10
5.Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi10
6.Big Daddy (Nelson Frazier) & Joe Doering8
7.Koji Kanemoto & Minoru Tanaka8
8.Taiyo Kea & Masanobu Fuchi7
9.Kenso & Kaz Hayashi6
10.Suwama & Takumi Soya6

Grand Final
Sanada & Kai beat Funaki & Kono
(18:03) when Kai pinned Kono

Return to top of page

Real World Tag League 2012


November 17 - 30, 2012

1.Takao Omori & Manabu Soya (winners)7
2.Masakatsu Funaki & Masayuki Kono6
3.Tomoaki Honma & Kazushi Miyamoto4
4.Taiyo Kea & Seiya Sanada3
5.Kenso & The Great Sasuke0

1.Suwama & Joe Doering6
2.Koji Kanemoto & Minoru Tanaka5
3.Akebono & Ryota Hama4
4.Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi3
5.Bambi Killer & Franz Dynamite2

Grand Final
Omori & Soya beat Suwama & Doering
(19:44) when Soya pinned Doering

By winning the tournament, Omori & Soya won the
World Tag Team Title that they had vacated for the tournament

Return to top of page

Real World Tag League 2013


November 30 - December 8, 2013

1.Suwama & Joe Doering (winners)11
2.Go Shiozaki & Kento Miyahara10
3.Jun Akiyama & Takao Omori9
4.Akebono & Yoshinobu Kanemaru8
5.James Raideen & Maybach Beta8
6.Dark Ozz & Dark Cuervo4
7.Kenso & D-Lo Brown2
8.Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki2

Grand Final
Suwama & Doering beat Shiozaki & Miyahara
(25:53) when Suwama pinned Miyahara

Return to top of page

Real World Tag League 2014


November 16 - December 6, 2014

1.Go Shiozaki & Kento Miyahara10
2.Jun Akiyama & Takao Omori (winners)9
3.Akebono & Yutaka Yoshie8
4.Joe Doering & Suwama8
5.Zeus & The Bodyguard8
6.Atsushi Aoki & Hikaru Sato5
7.Kengo Mashimo & Tank Nagai4
8.Kenso & Mitsuya Nagai4

Grand Final
Akiyama & Omori beat Shiozaki & Miyahara
(27:47) when Akiyama pinned Miyahara

By winning the tournament, Akiyama & Omori won the
World Tag Team Title that they had vacated for the tournament.

Return to top of page

Real World Tag League 2015


November 23 - December 6, 2015

1.Zeus & The Bodyguard8
2.Kento Miyahara & Suwama (winners)8
3.Osamu Nishimura & Kemso6
4.Jun Akiyama & Takao Omori6
5.Yutaka Yoshie & Shigehiro Irie6
6.Shuji Ishikawa & Hoshitango6
7.Naoya Nomura & Yuma Aoyagi2

Grand Final
Suwama & Miyahara beat Zeus & The Bodyguard
(9:36) when Miyahara pinned Bodyguard

By winning the tournament, Miyahara & Suwama
won the vacant World Tag Team Title

Return to top of page

Real World Tag League 2016


December 3 - 18, 2016

1.Kento Miyahara & Jake Lee8
2.Suwama & Atsushi Aoki6
3.Kengo Mashimo & Tank Nagai6
4.Osamu Nishimura & Yutaka Yoshie4
5.Ryouji Sai & Rikiya Fudo4
6.Mitsuya Nagai & Black Tiger VII2

1.Takao Omori & Manabu Soya (winners)10
2.Jun Akiyama & Kendo Kashin8
3.Zeus & The Bodyguard6
4.Naoya Nomura & Yuma Aoyagi2
5.Super Tiger & Hikaru Sato2
6.Koji Doi & Kumagoro2

Grand Final
Omori & Soya beat Miyahara & Lee
(21:07) when Omori pinned Miyahara

Return to top of page

Real World Tag League 2017


November 19 - December 12, 2017, 2017

1.Shuji Ishikawa & Suwama (winners)12
2.Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani12
3.Kento Miyahara & Yoshitatsu10
4.Naoya Nomura & Yuma Aoyagi10
5.Jun Akiyama & Takao Omori10
6.Joe Doering & Taiyo Kea10
7.Zeus & The Bodyguard8
8.Ryouji Sai & Masakado6
9.Manabu Soya & Black Tiger VII6
10.Taijiri & Kai6

Grand Final
Suwama & Ishikawa beat Hashimoto & Kamitani
(11:14) when Ishikawa pinned Kamitani

Return to top of page