2011 2012 2013
Death Match Survivor League 2011


February 6 - April 18, 2011

1.Takashi Sasaki (winner)8
2.Jaki Numazawa4
3.Kankuro Hoshino4
4.Shadow WX4
5.Isami Kodaka0

1.Masashi Takeda6
2.Jun Kasai4
3.Yuko Miyamoto4
4.Abdullah Kobayashi4
5.Drake Younger2

Grand Final: Sasaki beat Takeda (21:43)

Return to top of page

Death Match Survivor League 2012


February 26 - March 26, 2012

1.Daisuke Sekimoto10
2.Sami Callihan8
3.Yuji Okabayashi6
4.Masashi Otani2
5.Ryuichi Kawakami2
6.Takumi Tsukamoto2

1.Yoshihito Sasaki (winner)10
2.Bad Bones8
3.Brahman Shu6
4.Shinobu4
5.Shinya Ishikawa2
6.Kazuki Hashimoto0

Grand Final: Sasaki pinned Takeda (21:43)

Return to top of page

Death Match Survivor League 2013


March 4 - April 10, 2013

1.Ryuji Ito (winner)10
2.Yuko Miyamaoto8
3.Drake Younger6
4.Jaki Numazawa4
5.Shadow WX2
6.Kankuro Hoshino0

1.Isami Kodaka10
2.Masashi Takeda8
3.Danny Havoc4
4.Abdullah Kobayashi4
5.Saburo Inematsu4
6.Takumi Tsukamoto0

Grand Final: Ito beat Kodaka (34:30) in three falls

Return to top of page