2010 2011 2012 2013 2014
Pain Limit Death Match Tournament 2010


August 25 - 26, 2010

Masada__________
        |Masada___
Takashi Sasaki__|     |
             |Masada__
Kamui___________     |    |
        |Gentaro__|    |
Gentaro_________|         |
                  |Masada__
Saburo Inematsu_          |
        |Inematsu_     |
Winger__________|     |    |
             |Kasai___|
Great Sasuke____     |
        |Kasai____|
Jun Kasai_______|

Return to top of page


Pain Limit Death Match Tournament 2011


August 24 - 25, 2011

Winger_________
        |Winger__
Masashi Takeda_|    |
            |Winger__
Kamui__________     |    |
        |Sasaki__|    |
Takashi Sasaki_|         |
                 |Winger__
Mammoth Sasaki_         |
        |Sasaki__     |
Kenji Fukimoto_|    |    |
            |Masada__|
Jun Kasai______     |
        |Masada__|
Masada_________|

Return to top of page


Pain Limit Death Match Tournament 2012


August 5 - 27, 2012

          Masada___
              |
Mototsugu Shimizu_     |Masada__
         |Kamui____|    |
Kamui_____________|         |
                   |
Hideki Hosaka_____          |Masada__
         |Hosaka___     |    |
Toru Sugiura______|     |    |    |
              |Kei_____|    |
One Man Kru_______     |         |
         |Kei______|         |
Brahman Kei_______|              |
                       |Kasai__
Jun Kasai_________              |
         |Kasai____         |
Takashi Sasaki____|     |         |
              |Kasai___     |
Hiroki____________     |    |    |
         |Takeda___|    |    |
Masashi Takeda____|         |    |
                   |Kasai___|
Isami Kodaka______          |
         |Kodaka___     |
Kenji Fukimoto____|     |    |
              |Kodaka__|
          Winger___|

Return to top of page


Pain Limit Death Match Tournament 2013


August 21 - 29, 2013

       Brahman Shu__
             |
Toru Sugiura___      |Takeda__
        |Takeda____|    |
Masashi Takeda_|          |
                  |
Kenji Fukimoto_          |Takeda__
        |Fukimoto__     |    |
Susumu_________|     |    |    |
             |Sasaki__|    |
One Man Kru____      |         |
        |Sasaki____|         |
Takashi Sasaki_|              |
                      |
Violento Jack__               |Takeda__
        |Jack______         |
Hiroki_________|     |         |
             |Jack____     |
Brahman Kei____      |    |    |
        |Fujita____|    |    |
Minoru Fujita__|          |    |
                  |Kasai___|
Kamui__________          |
        |Kamui_____     |
Winger_________|     |    |
             |Kasai___|
Mammoth Sasaki_      |
        |Kasai_____|
Jun Kasai______|

Return to top of page


Pain Limit Death Match Tournament 2014


August 10 - September 4, 2014

Winger___________
         |Winger____
Takashi Sasaki___|     |
              |Winger__
Daisuke Masaoka__      |    |
         |Tsukamoto_|    |
Takumi Tsukamoto_|          |
                   |Winger__
Masashi Takeda__          |
         |Takeda____     |
Kamui____________|     |    |
              |Kasai___|
Buffalo__________      |
         |Kasai_____|
Jun Kasai________|

Return to top of page