2000 2001 2002 5/03 9/03 2004 2005 2008 2015DDT Tag League 2000


August 24 - September 14, 2000

1.Sanshiro Takagi & Exciting Yoshida6
2.Takashi Sasaki & Yuki Nishino3
3.Poison Sawada Black & Kurokage0

1.Koichiro Kimura & Tomohiko Hashimoto (winners)3
2.Mikami & Tanomusaku Toba3
3.Showa & Neo Winger2

Third Place
Sasaki & Nishino beat Mikami & Toba
(11:09) when Sasaki pinned Mikami

Grand Final
Kimura & Hashimoto beat Takagi & Yoshida
(15:05) when Hashimoto forced Yoshida to submit

Return to top of page


KO-D Tag Team Title League 2001


August 25 - September 30, 2001

1.Sanshiro Takagi & Fake Sanshiro Takagi16
2.Super Uchu Power & Mikami (winners)12
3.Poison Sawada Julie & Hebikage11
4.Takashi Sasaki & Tanomusaku Toba10
5.Asian Cougar & Asian Condor9
6.Tomohiko Hashimoto & Retsu Maekawa8
7.Tomohiro Ishii & Issei Fujisawa6
8.Showa & Showa 80's5

Semi-Final
Sasaki & Toba beat Sawada & Hebikage
(7:48) when Toba pinned Hebikage

Grand Final
Power & Mikami beat Takagi & Takagi
(18:21) when Mikami pinned Takagi

Return to top of page

KO-D Tag Team Title League 2002


July 13 - August 25, 2002

1.Mikami & Tanomusaku Toba (winners)14
2.Super Uchu Power & Poison Sawada Julie10
3.Sanshiro Takagi & Miyuki Maeda10
4.Takashi Sasaki & Gentaro8
5.Kintaro Kanemura & Futoshi Miwa8
6.Osamu Tachihikari & Seiya Morohashi6
7.Shoichi Ichimiya & Survival Tobita6
8.Hebikage & Toguro Habukage6

Semi-Finals
Power & Sawada beat Takagi & Maeda
(19:50) when Sawada beat Maeda

Mikami & Toba beat Gentaro & Sasaki
(18:28) when Toba pinned Gentaro

Third Place
Sasaki & Gentaro beat Takagi & Maeda
(19:48) when Gentaro pinned Takagi

Grand Final
Mikami & Toba beat Power & Sawada
(25:52) when Mikami pinned Uchu

Return to top of page

KO-D Tag Team Title Tournament 2003


May 18, 2003 in Tokyo, Japan

Shoichi Ichimiya & Seiya Morohashi___
                   |Ichimiya & Morohashi__
Hero & Giant Hero____________________|           |
                              |Ichimiya & Morohashi__
Futoshi Miwa & Tsunoda_______________            |           |
                   |Takagi & Sakai________|           |
Sanshiro Takagi & Yoshihiro Sakai____|                       |
                                          |Ichimiya & Morohashi__
Mikami & Kudo________________________                       |
                   |Mikami & Kudo_________            |
OK Revolution & Issei Fujisawa_______|           |           |
                              |Sasaki & Power________|
Tanomusaku Toba & Rambaa Somdat M-16_            |
                   |Sasaki & Power________|
Takashi Sasaki & Super Uchu Power____|
Return to top of page


KO-D Tag Team Title League 2003


September 11 - 28, 2003

1.Takashi Sasaki & Tanomusaku Toba9
2.Super Uchu Power & Uchu Power Omega7
3.Hero & Kudo6
4.Danshoku Dino & OK Revolution4
5.Ricky Fuji & Yusuke Inokuma3

1.Tomohiko Hashimoto & Seiya Morohashi (winners)7
2.Kyosuke Sasaki & Ryu Echigo6
3.Sanshiro Takagi & Yoshihiro Sakai6
4.Shoichi Ichimiya & Futoshi Miwa5
5.Bad Boy Hido & Shuji Ishikawa4

Grand Final
Hashimoto & Morohashi beat Sasaki & Toba
(14:09) when Hashimoto beat Sasaki

Return to top of page


KO-D Tag Team Title League 2004


September 16 - 30, 2004

1.Hero & Kudo (winners)5
2.Sanshiro Takagi & Kota Ibushi3
3.Masa Takanashi & Mineo Fujita2
4.Shoichi Ichimiya & Gorgeous Matsuno2

1.Tomohiko Hashimoto & Seiya Morohashi6
2.Takashi Sasaki & Gentaro4
3.Muscle Sakai & Riki Sensyu2
4.Shuji Ishikawa & Yusuke Inokuma0

1.Poison Sawada Julie & Clone Boy Jami6
2.Danshoku Dino & Glenn Spector4
3.Koichiro Kimura & Kenshin2
4.Daichi Kakimoto & Futoshi Miwa0

Semi-Finals
Hero & Kudp beat Hashimoto & Morohashi
(9:21) when Kudo pinned Morohashi

Dino & Spector beat Sawada & Clone
(13:04) when Spector pinned Jami

Grand Final
Hero & Kudo beat Dino & Spector
(15:10) when Hero pinned Dino

Return to top of page


DDT Tag League 2005


September 10 - 23, 2005

1.Danshoku Dino & Glenn Spector4
2.Seiya Morohashi & Tanomusaku Toba3
3.Sanshiro Takagi & Muscle Sakai3
4.Toru Owashi & Darkside Hero2

1.Daichi Kakimoto & Kota Ibushi (winners)4
2.Shoichi Ichimiya & Poison Sawada4
3.Francesco Togo & Boss Maestro4
4.Mikami & Gorgeous Matsuno0

Grand Final
Kakimoto & Ibushi beat Dino & Spector
(18:25) when Kakimoto pinned Dino

Return to top of page


KO-D Tag Team Title League 2008


April 9 - 11, 2008

1.Mikami & Tanomusaku Toba (winners)6
2.Mens Teioh & Danshoku Dino2
3.Gentaro & Hoshitango2
4.Kudo & Yasu Urano2

Return to top of page


DDT Tag Team Title Tournament 2015


December 6 - 23, 2015

Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo_
                 |Takeshita & Endo___
Yukio Sakaguchi & Kota Umeda______|          |
                           |Takeshita & Endo__
Harashima & Ken Ohka______________          |
                 |Okabayashi & Irie__|
Yuji Okabayashi & Shigehiro Irie__|

Return to top of page