1999 2013 2016







DDT Trios Tournament 1999


November 20, 1999 in Kanamachi, Japan

Sanshiro Takagi, Exciting Yoshida, & Takashi Sasaki________
                              |Takagi, Yoshida, & Sasaki__
Poison Sawada, Phantom Funakoshi, & Tsunehito Naito________|              |
                                            |Takagi, Yoshida, & Sasaki__
Poison Sawada, Phantom Funakoshi & Tsunehito Naito_________              |              |
                              |Kikuzawa, Shino, & Sano____|              |
Mitsunobu Kikuzawa, Hiroshi Shino, & Naoshi Sano___________|                            |
                                                          |Takagi, Yoshida, & Sasaki__
Kamen Shooter Super Rider, Tanomusaku Toba, & Asian Cougar_                            |
                              |Rider, Toba, & Cougar______              |
Yuki Nishino, Yusaku, & Daisaku____________________________|              |              |
                                            |Kimura, Yoshida, & Iwasaki_|
Yuki Nishino, Yusaku, & Daisaku____________________________              |
                              |Kimura, Yoshida, & Iwasaki_|
Koichiro Kimura, Kazunori Yoshida, & Takatoshi Iwasaki_____|
Return to top of page










DDT Trios Title Tournament 2013


January 12, 2013 in Osaka, Japan

Sanshiro Takagi, Makoto Oishi, & Akito______
                      |Takagi, Oishi, & Akito___
Harashima Yasu Urano, & Hiro Tsumaki________|             |
                                   |Ishii, Soma, & Irie__
Keisuke Ishii, Takao Soma, & Shigehiro Irie_             |
                      |Ishii, Soma, & Irie______|
Isami Kodaka, Seiya Morohashi, & Ken Ohka___|

Return to top of page










DDT Trios Title Tournament 2016


July 23 - August 6, 2016

Makoto Oishi, Shunma Katsumata, & Mao___________________
                            |Oishi, Shunma, & Mao__________
Danshoku Dino, Keisuke Ishii, & Super Sasadango Machine_|               |
                                            |Sasaki, Endo, & Paulie________
Kazusada Higuchi, Kouki Iwasaki, & Mizuki Watase________                |               |
                            |Sasaki, Endo, & Paulie________|               |
Daisuke Sasaki, Tetsuya Endo, & Mad Paulie______________|                               |
                                                           |Sasaki, Endo, & Paulie__
Konosuke Takeshita, Antonio Honda, & Trans-Am Hiroshi___                               |
                            |Harashima, Akito, & Urano_____                |
Harashima, Akito, & Yasu Urano__________________________|               |               |
                                            |Sakaguchi, Takanashi, & Umeda_|
Yukio Sakaguchi, Masahiro Takanashi, & Kota Umeda_______                |
                            |Sakaguchi, Takanashi, & Umeda_|
Sanshiro Takagi, Toru Owashi, & Kazuki Hirata___________|

Return to top of page