2004 2006 2015

Open the Triangle Gate Title League 2004


"Rey de Parejas 2004"
October 3 - November 7, 2004

1.Shuji Kondo, Brother Yasshi, & Takuya Sugawara8
2.Milano Collection AT, Yossino, & Anthony W. Mori (winners)6
3.K-ness, Masaaki Mochizuki, & Susumu Yokosuka6
4.Magnum Tokyo, Dragon Kid, & Genki Horiguchi6
5.Cima, Shingo Takagi, & Taru4
6.Don Fujii, Second Doi, & Naoki Tanisaki4
7.Michael Iwasa, Daniel Mishima, & Johnson Florida4

Semi-Final
Milano, Yossino, & Mori beat Yokosuka, K-ness,
& Mochizuki and Saito, Dragon Kid, & Horiguchi (29:38)
Yokosuka pinned Horiguchi (25:02) -- Milano beat Yokosuka (29:38)

Grand Final
Milano, Yossino, & Mori beat Kondo, Yasshi, & Sugawara
(17:26) when Mori beat Sugawara

Return to top of page

Open the Triangle Gate Title League 2006


August 11 - 20, 2006

1.Cima, BxB Hulk, & Jack Evans (winners)8
2.Ryo Saito, Dragon Kid, & Genki Horiguchi6
3.Masaaki Mochizuki, Don Fujii, & Yasushi Kanda6
4.Susumu Yokosuka, Kenichiro Arai, & Yamato Onodera4
5.Magnitude Kishiwada, Masato Yoshino, & Gamma4
6.King Shisa, Super Shisa, & Shisa Boy2

Semi-Final
Saito, Dragon Kid, & Horiguchi beat Mochizuki, Fujii, & Kanda
(18:02) when Horguchi pinned Kanda

Grand Final
Cima, BxB Hulk, & Evans beat Saito, Dragon Kid, & Horiguchi
when Evans beat Dragon Kid

Return to top of page

Open the Triangle Gate Title Tournament 2015


November 22 - December 6, 2015

Masato Yoshino, Akira Tozawa, & T-Hawk__
                    |Yoshino, Tozawa, & T-Hawk__
Jimmy Susumu, Jimmy Kanda, & Ryo Saito__|              |
                                  |Yoshino, Tozawa, & T-Hawk__
Don Fujii, Yosuke Santa Maria, & U-T____              |              |
                    |Mochizuki, Dragon, & Kzy___|              |
Masaaki Mochizuki, Dragon Kid, & Kzy____|                            |
                                                |Yoshino, Tozawa, & T-Hawk__
Cima, Takehiro Yamamura, & Kaito Ishida_                            |
                    |Cima, Yamamura, & Ishida___              |
Cyber Kong, Naoki Tanizaki, & Kotoka____|              |              |
                                  |Doi, Yamato, & Takagi______|
Eita, Punch Tominaga, & El Lindaman_____              |
                    |Doi, Yamato, & Takagi______|
Naruki Doi, Yamato, & Shingo Takagi_____|
Return to top of page