2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Club-K Super Take Tournament 2002


June 22 - 23, 2002

Minoru Fujita____
         |Fujita____
Kengo Mashimo____|     |
              |Fujita__
Ryota Chikuzen___      |    |
         |Miyawaki__|    |
Miyawaki_________|          |
                   |Fujita__
Taka Michinoku___          |
         |Michinoku_     |
Hi69_____________|     |    |
              |Kashiwa_|
Joe Aoyama_______      |
         |Kashiwa___|
Daigoro Kashiwa__|

Return to top of page


Strongest-K Tournament 2003


June 21 - 29, 2003

Ryota Chikuzen______
          |Chikuzen__
Apple Miyuki________|     |
                |Chikuzen__
Hi69________________      |     |
          |Mr. X_____|     |
Mr. X_______________|           |
                     |Chikuzen__
Mr. X #2____________           |     |
          |Mr. X #2__      |     |
Harcore Kid Koijiro_|     |     |     |
                |Michinoku_|     |
Kazma_______________      |           |
          |Michinoku_|           |
Taka Michinoku______|                |
                           |Chikuzen__
Yoshiya_____________                 |
          |Yoshiya___           |
Yasu Urano__________|     |           |
                |Yoshiya___      |
Psycho______________      |     |     |
          |Aoyama____|     |     |
Joe Aoyama__________|           |     |
                     |Miyawaki__|
Daigoro Kashiwa_____           |
          |Kashiwa___      |
Kengo Mashimo_______|     |     |
                |Miyawaki__|
Kunio Toshima_______      |
          |Miyawaki__|
Miyawaki____________|

Return to top of page


Strongest-K Tournament 2004


June 19 - July 3, 2004

     Daigoro Kashiwa__
              |
              |Yoshiya___
Psycho__________      |     |
        |Yoshiya___|     |
Yoshiya_________|           |
                   |Hi69_____
Hi69____________           |     |
        |Hi69______      |     |
Kazma___________|     |     |     |
              |Hi69______|     |
Yoshiaki Yago___      |          |
        |Urano_____|          |
Yasu Urano______|                |
                        |Hi69___
Taka Michinoku__                |
        |Michinoku_           |
Mr. X___________|     |          |
              |Michinoku_     |
Teppei Ishizaki_      |     |     |
        |Oishi_____|     |     |
Sambo Oishi_____|           |     |
                   |Mashimo__|
Ryota Chikuzen__           |
        |Chikuzen__      |
Joe Aoyama______|     |     |
              |Mashimo___|
Kunio Toshima___      |
        |Mashimo___|
Kengo Mashimo___|

Note: Hi69 became the first K-Dojo Strongest-K Champ.

Return to top of page


Strongest-K Tournament 2005


July 15 - August 14, 2005

         Yoshiya___
              |
              |Asahi____
Ryota Chikuzen__      |     |
        |Asahi_____|     |
Shiori Asahi____|          |
                   |Mashimo__
Makoto Oishi____           |     |
        |Oishi_____     |     |
Yusaku Obata____|     |     |     |
              |Mashimo__|     |
Kazma___________      |          |
        |Mashimo___|          |
Kengo Mashimo___|               |
                        |Mashimo__
Gentaro_________                |     |
        |Gentaro___          |     |
Tomoka Nakagawa_|     |          |     |
              |Gentaro__     |     |
Taku Joetsu_____      |     |     |     |
        |Toshima___|     |     |     |
Kunio Toshima___|          |     |     |
                   |Psycho___|     |
Taka Michinoku__           |          |
        |Michinoku_     |          |
Bambi___________|     |     |          |
              |Psycho___|          |
Apple Miyuki____      |               |
        |Psycho____|               |
Psycho__________|                    |
                             |Mashimo__
Joe_____________                     |
        |Joe_______               |
Saburo Inematsu_|     |               |
              |Joe______          |
Miyawaki________      |     |          |
        |Raito_____|     |          |
Boso Boy Raito__|          |          |
                   |Joe______     |
Mike Lee, Jr.___           |     |     |
        |Lee_______     |     |     |
Hi69____________|     |     |     |     |
              |Mr. X____|     |     |
Hajime Ishikawa_      |          |     |
        |Mr. X_____|          |     |
Mr. X___________|               |     |
                        |Hino_____|
Yasu Urano______                |
        |Urano_____          |
Daigoro Kashiwa_|     |          |
              |Urano____     |
Yoshiaki Yago___      |     |     |
        |Ishizaki__|     |     |
Teppei Ishizaki_|          |     |
                   |Hino_____|
Super X_________           |
        |Super X___     |
DJ Nira_________|     |     |
              |Hino_____|
Yuu Yamagata____      |
        |Hino______|
Yuji Hino_______|

Return to top of page


Strongest-K League 2006


July 16 - August 13, 2006
1.Kunio Toshima6
2.Ryota Chikuzen4
3.Taka Michinoku4
4.Shiori Asahi4
5.Yusaku Obata2
1.Kengo Mashimo (winner)8
2.Psycho4
3.Makoto Oishi4
4.Yoshiya4
5.Taku Michinoku0

1.Daigoro Kashiwa6
2.Joe5
3.Yasu Urano4
4.Super X3
5.Teppei Ishizaki2
1.Saburo Inematsu6
2.Yuji Hino4
3.Mike Lee, Jr.4
4.Miyawaki4
5.Boso Boy Raito2
Semi-Finals
Inematsu pinned Kashiwa (2:17)
Mashimo pinned pinned Toshima (12:45)

Grand Final: Mashimo pinned Inematsu (16:33)

Return to top of page


Strongest-K Tournament 2007


August 7 - 12, 2007

         Yoshiya___
              |
              |Madoka____
Joe_____________      |     |
        |Madoka____|     |
Madoka__________|           |
                   |Michinoku_
Saburo Inematsu_           |     |
        |Inematsu__      |     |
Daigoro Kashiwa_|     |     |     |
              |Michinoku_|     |
Psycho__________      |           |
        |Michinoku_|           |
Taka Michinoku__|                |
                         |Michinoku__
Kazma___________                 |
        |Kazma_____           |
Miyawaki________|     |           |
              |Kazma_____      |
Kunio Toshima___      |     |     |
        |Asahi_____|     |     |
Shiori Asahi____|           |     |
                   |Hino______|
Boso Boy Raito__           |
        |Raito_____      |
Kengo Mashimo___|     |     |
              |Hino______|
Ryota Chikuzen__      |
        |Hino______|
Yuji Hino_______|

Return to top of page


Strongest-K Tournament 2008


June 12 - July 12, 2008

Kengo Mashimo___
        |Mashimo___
Yoshiya_________|     |
              |Mashimo___
Yuu Yamagata____      |     |
        |Oishi_____|     |
Makoto Oishi____|           |
                   |Mashimo__
Joe_____________           |     |
        |Joe_______      |     |
Miyawaki________|     |     |     |
              |Takizawa__|     |
Daigoro Kashiwa_      |          |
        |Takizawa__|          |
Taishi Takizawa_|                |
                        |Mashimo__
Shiori Asahi____                |
        |Asahi_____           |
Mr. X___________|     |          |
              |Asahi_____     |
Kazma___________      |     |     |
        |Michinoku_|     |     |
Taka Michinoku__|           |     |
                   |Madoka___|
Kunio Toshima___           |
        |Toshima___      |
Saburo Inematsu_|     |     |
              |Madoka____|
Psycho__________      |
        |Madoka____|
Madoka__________|

Return to top of page


Strongest-K Tournament 2009


June 13 - July 12, 2009

         Yoshiya___
              |
              |Asahi____
Yuji Hino_______      |     |
        |Asahi_____|     |
Shiori Asahi____|          |
                   |Asahi____
Taka Michinoku__           |     |
        |Michinoku_     |     |
Randy Takuya____|     |     |     |
              |Takizawa_|     |
              |          |
     Taishi Takizawa__|          |
                        |	
                        |Asahi__
          Joe____          |
              |          |
              |Kazma____     |
Kunio Tashima___      |     |     |
        |Kazma_____|     |     |
Kazma___________|          |     |
                   |Kashiwa__|
Kengo Mashimo___           |
        |Mashimo___     |
Saburo Inematsu_|     |     |
              |Kashiwa__|
              |
     Daigoro Kashiwa__|

Return to top of page


Strongest-K Tournament 2010


June 24 - July 11, 2010

       Kaji Tomato__
              |
              |Hino_____
Hiroki__________      |     |
        |Hino______|     |
Yuji Hino_______|          |
                   |Hino_____
Daigoro Kashiwa_           |     |
        |Kashiwa___     |     |
Marines Mask II_|     |     |     |
              |Kashiwa__|     |
              |          |
         Kazma_____|          |
                        |Hino___
                        |
     Taishi Takizawa__          |
              |          |
              |Takizawa_     |
Saburo Inematsu_      |     |     |
        |Oishi_____|     |     |
Makoto Oishi____|          |     |
                   |Mashimo__|
Kengo Mashimo___           |
        |Mashimo___     |
Taka Michinoku__|     |     |
              |Mashimo__|
              |
       Shiori Asahi__|

Return to top of page


Strongest-K League 2011


August 3 - 28, 2011
1.Taka Michinoku9
2.Kaji Tomato8
3.Yuji Hino8
4.Taishi Takizawa6
5.Hiroki6
6.Hiro Tonai4
7.Dandy Takuya1
1.Kengo Mashimo10
2.Saburo Inematsu (winner)8
3.Kazma6
4.Daigoro Kashiwa6
5.Shiori Asahi6
6.Ryuichi Sekine4
7.Marines Mask II2
Semi-Finals
Inematsu pinned Michinoku (6:00)
Mashimo beat Tomato (9:22) via submission

Grand Final: Inematsu pinned Mashimo (21:58)

Return to top of page


Kaio Tournament 2012


August 5, 2012 in Chiba, Japan

Taishi Takizawa_
        |Takizawa__
Kaji Tomato_____|     |
              |Takizawa__
Ayumu Honda_____      |     |
        |Inematsu__|     |
Saburo Inematsu_|           |
                   |Takizawa__
Ricky Fuji______           |     |
        |Fuji______      |     |
Kunio Toshima___|     |     |     |
              |Michinoku_|     |
Kengo Mashimo___      |           |
        |Michinoku_|           |
Taka Michinoku__|                |
                         |Takizawa__
Yuji Hino_______                 |
        |Hino______           |
Yoshiya_________|     |           |
              |Hino______      |
Bambi___________      |     |     |
        |Kashiwa___|     |     |
Daigoro Kashiwa_|           |     |
                   |Tonai_____|
Ryuichi Sekine__           |
        |Sekine____      |
Shiori Asahi____|     |     |
              |Tonai_____|
Boso Boy Raito__      |
        |Tonai_____|
Hiro Tonai______|

Return to top of page


Strongest-K Title Tournament 2013


September 1, 2013 in Chiba, Japan

Ryuichi Sekine___
         |Sekine____
Saburo Inematsu__|     |
              |Sekine___
Ricky Fuji_______      |     |
         |Fuji______|     |
Kaji Tomato______|          |
                   |Sekine__
Taka Michinoku___           |    |
         |Michinoku_     |    |
Hiro Tonai_______|     |     |    |
              |Asahi____|    |
Kazma Sakamoto___      |         |
         |Asahi_____|         |
Shiori Asahi_____|               |
                        |Mashimo__
Kunio Toshima____               |
         |Toshima___          |
Marines Mask 3___|     |         |
              |Chikuzen_     |
Yuji Hino________      |     |    |
         |Chikuzen__|     |    |
Ryota Chikuzen___|          |    |
                   |Mashimo_|
Tank Nagai_______           |
         |Nagai_____     |
Daigoro Kashiwa__|     |     |
              |Mashimo__|
Yuuma____________      |
         |Mashimo___|
Kengo Mashimo____|

Return to top of page


Kaio Tournament 2014


September 14, 2014 in Chiba, Japan

Kengo Mashimo_____
         |Mashimo___
Shiori Asahi______|     |
               |Mashimo__
Kunio Toshima_____      |     |
         |Tomato____|     |
Kaji Tomato_______|          |
                    |Mashimo__
Ryuichi Sekine____           |     |
         |Sekine____     |     |
Ricky Fuji________|     |     |     |
               |Inematsu_|     |
Yoshihiro Doguchi_      |          |
         |Inematsu__|          |
Saburu Inematsu___|               |
                         |Mashimo__
Tank Nagai________                |
         |Nagai_____          |
Yuuma_____________|     |          |
               |Nagai____     |
Ayumu Honda_______      |     |     |
         |Hino______|     |     |
Yuji Hino_________|          |     |
                    |Tonai____|
Taka Michinoku____           |
         |Michinoku_     |
Tiran Shisa_______|     |     |
               |Tonai____|
Daigoro Kashiwa___      |
         |Tonai_____|
Hiro Tonai________|

Return to top of page


Kaio Tournament 2015


August 9, 2015 in Chiba, Japan

Tank Nagai__________
          |Nagai____
Kotaro Yoshino______|     |
               |Nagai___
Ricky Fujii_________     |    |
          |Takizawa_|    |
Taishi Takizawa_____|         |
                    |Nagai___
Kengo Mashimo_______          |    |
          |Mashimo__     |    |
Yoshihiro Horaguchi_|     |    |    |
               |Sekine__|    |
Daigoro Kashiwa_____     |         |
          |Sekine___|         |
Ryuichi Sekine______|              |
                        |Nagai___
Yuji Hino___________              |
          |Hino_____         |
Kunio Toshima_______|     |         |
               |Hino____     |
Hiro Tonai__________     |    |    |
          |Asahi____|    |    |
Shiori Asahi________|         |    |
                    |Sato____|
Kaji Tomato_________          |
          |Tomato___     |
Ayumu Honda_________|     |    |
               |Sato____|
Taka Michinoku______     |
          |Sato_____|
Yuki Sato___________|

Return to top of page


Kaio Tournament 2016


August 18, 2016 in Chiba, Japan

Tank Nagai__________
          |Nagai____
Taka Michinoku______|     |
               |Nagai____
Yoshihiro Horaguchi_     |     |
          |Yuma_____|     |
Yuma________________|          |
                    |Nagai____
Ayumu Honda_________          |     |
          |Honda____     |     |
Shiori Asahi________|     |     |     |
               |Yoshino__|     |
Go Asakawa__________     |          |
          |Yoshino__|          |
Kotaro Yoshino______|               |
                         |Nagai___
Kyu Mogami__________               |
          |Mogami___          |
Taishi Takizawa_____|     |          |
               |Mogami___     |
Ayato Yoshida_______     |     |     |
          |Inematsu_|     |     |
Saburo Inematsu_____|          |     |
                    |Tomato___|
Kengo Mashimo_______          |
          |Mashimo__     |
Daigoro Kashiwa_____|     |     |
               |Tomato___|
Dinosaur Takuma_____     |
          |Tomato___|
Kaji Tomato_________|

Return to top of page


Kaio Tournament 2017


August 6, 2017 in Chiba, Japan

Go Asakawa__________
          |Asakawa___
Yoshihiro Horaguchi_|     |
                |Asakawa___
Yuma________________      |     |
          |Asahi_____|     |
Shiori Asahi________|           |
                     |Asakawa__
Kaji Tomato_________           |     |
          |Tomato____      |     |
Daigoro Kashiwa_____|     |     |     |
                |Michinoku_|     |
Kyu Mogami__________      |          |
          |Michinoku_|          |
Taka Michinoku______|                |
                          |Asakawa__
Taishi Takizawa_____                |
          |Takizawa__           |
Kunio Toshima_______|     |          |
                |Takizawa__     |
Dinosaur Takuma_____      |     |     |
          |Mayer_____|     |     |
Dickey Mayer________|           |     |
                     |Yoshino__|
Ayumu Honda_________           |
          |Honda_____      |
Tank Nagai__________|     |     |
                |Yoshino___|
Marines Mask________      |
          |Yoshino___|
Kotaro Yoshino______|

Return to top of page