2005 2006 2008 2009Iron Man League 2005


July 17 - August 14, 2005

1.Kagetora (winner)17
2.Gamma17
3.Kesen Numajiro16
4.Takeshi Minaminno15
5.Garuda14
6.Shinjitsu Nohashi12
7.Rasse12
8.Dynamite Tohoku7
9.Shu Sato6
10.Pineapple Hanai6
11.Shanaou4
12.Gaina0

Grand Final: Kagetora beat Gamma (17:07)

Return to top of page

Iron Man League 2006


July 15 - 27, 2006

1.Fujita Hayato11
2.Takeshi Minaminno10
3.Shinjitsu Nohashi9
4.Shu Sato9
5.Billy Ken Kid7
6.Kesen Numajiro6
7.Banana Senga4
8.Naomi Matsumoto0

1.Tigers Mask11
2.Rasse (winner)10
3.Kagetora9
4.Kei Sato8
5.Yoshitsune6
6.Maguro Ooma6
7.Rei4
8.Mototsugu Shimizu2

Semi-Finals
Rasse beat Minaminno (11:24)
Hayato beat Tigers Mask (9:45)

Grand Final: Rasse beat Hayato (15:10)

Return to top of page

Iron Man League 2008


August 9 - September 15, 2008

1.Kesen Numajiro14
2.Tigers Mask (winner)13
3.Shinjitsu Nohashi12
4.The Great Sasuke11
5.Rasse11
6.Takeshi Minamino11
7.Maguro Ooma8
8.Rui Hiugaji6
9.Dynamite Tohoku VIII2
10.Aizawa #10

Grand Final: Tigers Mask pinned Numajiro (25:50)

Return to top of page

Iron Man League 2009


August 1 - 29, 2009

1.Fujita Jr. Hayato (winner)14
2.The Great Sasuke13
3.Shinjitsu Nohashi12
4.Kinya Oyanagi12
5.Takeshi Minamino11
6.Rui Hiugaji8
7.Maguro Ooma7
8.Ken 456
9.Rasse5
10.Kenbai0

Return to top of page