Tohuku Jr. Heavyweight
Title League 2002
Tohuku Jr. Heavyweight
Title Tournament 2006
Tohuku Tag Team
Title Tournament 2004
Tohuku Tag Team
Title Tournament 2006
Independent World Jr.
Title Tournament 2002
_World Independent Junior Heavyweight
Title Tournament 2002


April 1 - 9, 2000

Ikuto Hidaka_______
          |Hidaka___
El Samurai_________|     |
               |Hidaka__
Hideki Nishida_____     |    |
          |Nishida__|    |
Macho Pimp_________|         |
                   |Hidaka___
Kazuya Yuasa_______          |
          |Yuasa____     |
Tomohiro Ishii_____|     |    |
               |Yuasa___|
Gran Hamada________     |
          |DCO______|
Pentagon Black_____|

Return to top of page


Tohuku Junior Heavyweight Title League 2002


July 20 - August 25, 2002

1.Dick Togo (winner)23
2.Tiger Mask IV23
3.Ikuto Hidaka21
4.Curry Man21
5.Gran Naniwa20
6.The Great Sasuke20
7.Pentagon Black19
8.Metal Master18
9.Masao Orihara18
10.Hideki Nishida13
11.Tsubo Genjin12
12.Tomohiro Ishii12
13.Kazuya Yausa11
14.Macho Pimp5
15.Jody Fleisch4
16.Chinnen Hokkai0

Grand Final: Togo beat Tiger Mask (14:47)

Return to top of page

Tohuku Tag Team Title Tournament 2004


July 17 - 18, 2004

Jinsei Shinzaki & Ultimo Dragon_
                |Shinzaki & Dragon__
Minoru Fujita & Macho Pump______|          |
                          |
Kesen Numajiro & Kazuya Yuasa___          |
                |Numajiro & Yuasa___|Shinzaki & Dragon__
Mango Fukuda & Pineapple Hanai__|          |
                          |
The Great Sasuke & Hayate_______          |
                |Sasuke & Hayate____|
Nobutaka Moribe & Dick Togo_____|
Return to top of page


Tohuku Junior Heavyweight Title Tournament 2006


April 23, 2006 in Sendai, Japan

Takeshi Minaminno_
         |Minaminno_
Kei Sato__________|     |
               |Minaminno_
Kesen Numajiro____      |     |
         |Sato______|     |
Shu Sato__________|           |
                    |Minaminno__
Maguro Ooma_______           |
         |Ooma______      |
Pineapple Hanai___|     |     |
               |Rasse_____|
Kagetora__________      |
         |Rasse_____|
Rasse_____________|

Return to top of page


Tohuku Tag Team Title Tournament 2006


May 20, 2006 in Aomori, Japan

Makoto Oishi & Shiori Asahi____
                |Oishi & Asahi____
Yoshitsune & Rei_______________|         |
                         |Oishi & Asahi____
Kagetora & Ooma________________         |         |
                |Fukuda & Hanai___|         |
Mango Fukuda & Pineapple Hanai_|                  |
                                  |Oishi & Asahi__
Shu & Kei Sato_________________                  |
                |Satos____________         |
Rasse & Garuda_________________|         |         |
                         |Satos____________|
       Takeshi Minaminno & Kesen Numajiro__|
Return to top of page