Treasure Hunters Tag Team Tournament 2006


November 22 - December 27, 2006

Shuji Kondo & Dick Togo_______________	
                   |Kondo & Togo_________	
Brahman Shu & Brahman Kei_____________|           |
                              |Kondo & Togo______	
Manjimaru & Mototsugu Shimizu_________           |         |
                   |Manjimaru & Shimizu__|         |
Touru Owashi & Banana Senga___________|                    |
                                        |Kondo & Togo___	
Yasushi Tsujimoto & Yujisuke Hinomoto_                     |
                   |Tsujimoto & Hinomoto_          |
Ken 45 & Masahiro Takanashi___________|           |         |
                              |Milano & Iibushi__|
El Blazer & Milanito Collection at____           |
                   |Milano & Iibushi_____|
Milano Collection AT & Kota Iibushi___|