1986 1987 1988

Japan Cup Tag Team League 1986


November 14, 1986 - December 11, 1986

1.Antonio Inoki & Yoshiaki Fujiwara (winners)??
2.Osamu Kido & Akira Maeda??
3.Dick Murdoch & Masked Superstar??
4.Nobuhiko Takada & Shiro Koshinaka??
5.Keiji Mutoh & Tatsumi Fujinami??
6.Kengo Kimura & George Takano??
7.Tonga Kid & Wild Samoan??
8.Seiji Sakaguchi & Umanosuke Ueda??

Semi-Final
Maeda & Kido beat Superstar & Murdoch
(14:43) when Maeda pinned Superstar

Grand Final
Inoki & Fujiwara beat Maeda & Kido
(13:32) when Inoki forced Kido to submit

Semi-Final and Final at Sumo Hall

Return to top of pageJapan Cup Tag Team League 1987


November 9, 1987 - December 7, 1987

1.Antonio Inoki & Dick Murdoch29
2.Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura (winners)26
3.Masa Saito & Yoshiaki Fujiwara26
4.Seiji Sakaguchi & Scott Hall17
5.Keiji Mutoh & Nobuhiko Takada13
6.Akira Maeda & Super Strong Machine10
7.Kendo Nagasaki & Mr. Pogo9
8.Ron Starr & Ron Ritchie0

Semi-Final
Fujinami & Kimura beat Saito & Fujiwara
(16:11) when Fujinami pinned Fujiwara

Grand Final
Fujinami & Kimura beat Inoki & Murdoch
(15:54) when Fujinami pinned Murdoch

Return to top of page

Japan Cup Six Man Elimination
Tag Team League 1988


November 11 - December 9, 1988

1.Tatsumi Fujinami, Masa Chono, & Shinya Hashimoto30
2.Antonio Inoki, Riki Choshu, & Kantaro Hoshino (winners)29
3.Dick Murdoch, Bob Orton, & Scott Hall29
4.Seiji Sakaguchi, Masa Saito, & Tastutoshi Goto29
5.Osamu Kido, Yoshiaki Fujiwara, & Kengo Kimura25
6.George Takano, Tracey Smothers, & Steve Armstrong15
7.Kendo Nagasaki, Manny Fernandez, & Buzz Sawyer15
8.Kuniaki Kobayashi, Hiro Saito, & Shiro Koshinaka5
9.Jaguar, Black Tiger, & Super Strong Machine0

Semi-Finals
Murdoch, Orton, & Hall beat Sakaguchi, Saito, & Goto (14:48) when Murdoch pinned Goto
Inoki, Choshu, & Hoshino beat Murdoch, Orton, & Hall (14:06) when Inoki pinned Orton

Grand Final
Inoki, Choshu, & Hoshino beat Fujinami, Chono, & Hashimoto (14:54) when Inoki forced Chono to submit

Return to top of page