Super Grade Junior
Heavyweight Tag League 1994
G-1 Climax Junior
Heavyweight Tag League 2251
Super J Tag League 2010
Road to the Super
Junior Tournament 2011
Road to the Super
Junior Tournament 2012
_
Super Junior Tag
Tournament 2012
Super Junior Tag
Tournament 2013
Super Junior Tag
Tournament 2013
Super Grade Junior Heavyweight Tag League 1994


October 9 - 18, 1994

1.Black Tiger & Great Sasuke10
2.Wild Pegasus & Shinjiro Ohtani (winners)10
3.Dean Malenko & Tokimitsu Ishizawa10
4.Gran Hamada & Norio Honaga10
5.Super Delfin & Taka Michinoku8
6.El Samurai & Too Cold Scorpio6
7.Masayoshi Motegi & Kamikaze2
8.Yuki Ishikawa & Shoichi Funaki0

Semi-Finals
Pegasus & Ohtani beat Malenko & Ishizawa
when Ohtani pinned Ishizawa

Sasuke & Tiger beat Honaga & Hamada
when Tiger Mask pinned Hamada

Grand Final
Pegasus & Ohtani beat Sasuke & Tiger
(18:14) when Ohtani pinned Tiger

Return to top of page

G-1 Climax Junior Heavyweight Tag League 2001


November 16 - 25, 2001

1.Jushin Liger & El Samurai (winners)7
2.Gedo & Jado7
3.Minoru Tanaka & Masayuki Naruse6
4.Kendo Kashin & Black Tiger4
5.Masahito Kakihara & Gran Naniwa4
6.Katsuyori Shibata & Wataru Inoue2

Grand Final
Samurai & Liger beat Gedo & Jado (21:10)
when Samurai forced Jado to submit

Return to top of page

Super J Tag League 2010


November 9 - 13, 2010

1.Davey Richards & Rocky Romero6
2.Prince Devitt & Ryusuke Taguchi6
3.La Sombra & Mascara Dorada4
4.Nosawa Rongai & Fujita2
5.Jushin Liger & El Samurai2

1.Jado & Gedo (winners)6
2.Koji Kanemoto & Tiger Mask IV6
3.Akira & Kushida4
4.Fujita Hayato & Taro Nohashi2
5.Masaaki Mochizuki & Super Shisa2

Grand Final
Jado & Gedo beat Richards & Romero
(23:00) when Jado forced Romero to submit

Return to top of page

Road the the Super Junior Tournament 2011


April 7 - 8, 2011 in Tokyo, Japan

Taichi______________
          |Taichi___
Osamu Namiguchi_____|     |
               |Taichi___
Hiromu Takahashi____     |     |
          |Ishii____|     |
Keisuke Ishii_______|          |
                    |Taichi___
Shinobu_____________          |
          |Shinobu__     |
Kaji Tomato_________|     |     |
               |Madoka___|
Kazuki Hirata_______     |
          |Madoka___|
Madoka______________|


Daisuke Sasaki______
          |Sasaki___
Shinichiro Tominaga_|     |
               |Sasaki___
Kyosuke Mikami______     |     |
          |Sekine___|     |
Ryuichi Sekine______|          |
                    |Sasaki___
Kazuhiro Tamura_____          |
          |Tamura___     |
Marines Mask________|     |     |
               |Kikuchi__|
Ken Ohka____________     |
          |Kikuchi__|
Tsuyoshi Kikuchi____|

Note: The winners of each tournament
qualified for the Best of the Super Junior.

Return to top of page


Road the the Super Junior Tournament 2012


April 13 - 15, 2012 in Tokyo, Japan

Ryuichi Sekine____
         |Sekine__
Takaaki Watanabe__|    |
              |Tiger___
Yusuke Kodama_____     |    |
         |Tiger___|    |
Black Tiger_______|         |
                  |Tiger__
Hiro Tounai_______         |
         |Tounai__     |
Hiromu Takahashi__|    |    |
              |Madoka__|
Kaji Tomat________     |
         |Madoka__|
Madoka____________|

Return to top of page


Super Junior Tag Tournament 2012


October 21 - November 2, 2012

Prince Devitt & Ryusuke Taguchi_
                |Devitt & Taguchi___
Low-Ki & Brian Kendrick_________|          |
                          |Devitt & Taguchi__
Jushin Liger & Tiger Mask IV____          |         |
                |Romero & Koslov____|         |
Rocky Romero & Alex Koslov______|                   |
                                    |Shelley & Kushida__
Taka Michinoku & Taichi_________                    |
                |Michinoku & Taichi_          |
Negro Casas & Bushi_____________|          |         |
                          |Shelley & Kushida_|
Gedo & Jado_____________________          |
                |Shelley & Kushida__|
Alex Shelley & Kushida__________|

Return to top of page


Super Junior Tag Tournament 2013


October 25 - November 6, 2013

Rocky Romero & Alex Koslov_____
                |Romero & Koslov__
Taka Michinoku & Taichi________|         |
                         |Romero & Koslov__
Kushida & Yohei Komatsu________         |         |
                |Bushi & Valiente_|         |
Bushi & Valiente_______________|                  |
                                  |Jacksons__
Matt & Nick Jackson____________                  |
                |Jacksons_________         |
Brian Kendrick & Trent Baretta_|         |         |
                         |Jacksons_________|
Jushin Liger & Tiger Mask IV___         |
                |Jado & Gedo______|
Jado & Gedo____________________|

Tournamnent shown on iPPV

Return to top of page


Super Junior Tag Tournament 2014


October 25 - November 3, 2014

Bushi & Mascara Dorada_______
               |Fish & O'Reilly____
Bobby Fish & Kyle O'Reilly___|          |
                         |Fish & O'Reilly_
Rocky Romero & Alex Koslov___          |        |
               |Romero & Koslov____|        |
Kushida & Alex Shelley_______|                  |
                                 |Fish & O'Reilly__
Ryusuke Taguchi & Fuego______                   |
               |Taichi & Desperado_         |
Taichi & El Desperado________|          |        |
                         |Jacksons________|
Jushin Liger & Tiger Mask IV_          |
               |Jacksons___________|
Matt & Nick Jackson__________|

Return to top of page