Super Grade Junior
Heavyweight Tag League 1994
G-1 Climax Junior
Heavyweight Tag League 2251
Super J Tag League 2010
Road to the Super
Junior Tournament 2011
Road to the Super
Junior Tournament 2012
Fantasticamania
Tag Tournament 2015
Super Junior Tag
Tournament 2012
Super Junior Tag
Tournament 2013
Super Junior Tag
Tournament 2013
Super Grade Junior Heavyweight Tag League 1994


October 9 - 18, 1994

1.Black Tiger & Great Sasuke10
2.Wild Pegasus & Shinjiro Ohtani (winners)10
3.Dean Malenko & Tokimitsu Ishizawa10
4.Gran Hamada & Norio Honaga10
5.Super Delfin & Taka Michinoku8
6.El Samurai & Too Cold Scorpio6
7.Masayoshi Motegi & Kamikaze2
8.Yuki Ishikawa & Shoichi Funaki0

Semi-Finals
Pegasus & Ohtani beat Malenko & Ishizawa
when Ohtani pinned Ishizawa

Sasuke & Tiger beat Honaga & Hamada
when Tiger Mask pinned Hamada

Grand Final
Pegasus & Ohtani beat Sasuke & Tiger
(18:14) when Ohtani pinned Tiger

Return to top of page

G-1 Climax Junior Heavyweight Tag League 2001


November 16 - 25, 2001

1.Jushin Liger & El Samurai (winners)7
2.Gedo & Jado7
3.Minoru Tanaka & Masayuki Naruse6
4.Kendo Kashin & Black Tiger4
5.Masahito Kakihara & Gran Naniwa4
6.Katsuyori Shibata & Wataru Inoue2

Grand Final
Samurai & Liger beat Gedo & Jado (21:10)
when Samurai forced Jado to submit

Return to top of page

Super J Tag League 2010


November 9 - 13, 2010

1.Davey Richards & Rocky Romero6
2.Prince Devitt & Ryusuke Taguchi6
3.La Sombra & Mascara Dorada4
4.Nosawa Rongai & Fujita2
5.Jushin Liger & El Samurai2

1.Jado & Gedo (winners)6
2.Koji Kanemoto & Tiger Mask IV6
3.Akira & Kushida4
4.Fujita Hayato & Taro Nohashi2
5.Masaaki Mochizuki & Super Shisa2

Grand Final
Jado & Gedo beat Richards & Romero
(23:00) when Jado forced Romero to submit

Return to top of page

Road the the Super Junior Tournament 2011


April 7 - 8, 2011 in Tokyo, Japan

Taichi______________
          |Taichi___
Osamu Namiguchi_____|     |
               |Taichi___
Hiromu Takahashi____     |     |
          |Ishii____|     |
Keisuke Ishii_______|          |
                    |Taichi___
Shinobu_____________          |
          |Shinobu__     |
Kaji Tomato_________|     |     |
               |Madoka___|
Kazuki Hirata_______     |
          |Madoka___|
Madoka______________|


Daisuke Sasaki______
          |Sasaki___
Shinichiro Tominaga_|     |
               |Sasaki___
Kyosuke Mikami______     |     |
          |Sekine___|     |
Ryuichi Sekine______|          |
                    |Sasaki___
Kazuhiro Tamura_____          |
          |Tamura___     |
Marines Mask________|     |     |
               |Kikuchi__|
Ken Ohka____________     |
          |Kikuchi__|
Tsuyoshi Kikuchi____|

Note: The winners of each tournament
qualified for the Best of the Super Junior.

Return to top of page


Road the the Super Junior Tournament 2012


April 13 - 15, 2012 in Tokyo, Japan

Ryuichi Sekine____
         |Sekine__
Takaaki Watanabe__|    |
              |Tiger___
Yusuke Kodama_____     |    |
         |Tiger___|    |
Black Tiger_______|         |
                  |Tiger__
Hiro Tounai_______         |
         |Tounai__     |
Hiromu Takahashi__|    |    |
              |Madoka__|
Kaji Tomat________     |
         |Madoka__|
Madoka____________|

Return to top of page


Super Junior Tag Tournament 2012


October 21 - November 2, 2012

Prince Devitt & Ryusuke Taguchi_
                |Devitt & Taguchi___
Low-Ki & Brian Kendrick_________|          |
                          |Devitt & Taguchi__
Jushin Liger & Tiger Mask IV____          |         |
                |Romero & Koslov____|         |
Rocky Romero & Alex Koslov______|                   |
                                    |Shelley & Kushida__
Taka Michinoku & Taichi_________                    |
                |Michinoku & Taichi_          |
Negro Casas & Bushi_____________|          |         |
                          |Shelley & Kushida_|
Gedo & Jado_____________________          |
                |Shelley & Kushida__|
Alex Shelley & Kushida__________|

Return to top of page


Super Junior Tag Tournament 2013


October 25 - November 6, 2013

Rocky Romero & Alex Koslov_____
                |Romero & Koslov__
Taka Michinoku & Taichi________|         |
                         |Romero & Koslov__
Kushida & Yohei Komatsu________         |         |
                |Bushi & Valiente_|         |
Bushi & Valiente_______________|                  |
                                  |Jacksons__
Matt & Nick Jackson____________                  |
                |Jacksons_________         |
Brian Kendrick & Trent Baretta_|         |         |
                         |Jacksons_________|
Jushin Liger & Tiger Mask IV___         |
                |Jado & Gedo______|
Jado & Gedo____________________|

Return to top of page


Super Junior Tag Tournament 2014


October 25 - November 3, 2014

Bushi & Mascara Dorada_______
               |Fish & O'Reilly____
Bobby Fish & Kyle O'Reilly___|          |
                         |Fish & O'Reilly_
Rocky Romero & Alex Koslov___          |        |
               |Romero & Koslov____|        |
Kushida & Alex Shelley_______|                  |
                                 |Fish & O'Reilly__
Ryusuke Taguchi & Fuego______                   |
               |Taichi & Desperado_         |
Taichi & El Desperado________|          |        |
                         |Jacksons________|
Jushin Liger & Tiger Mask IV_          |
               |Jacksons___________|
Matt & Nick Jackson__________|

Return to top of page


Fantasticamania Tag Tournament 2015


January 17, 2015 in Tokyo, Japan

Atlantis & Mascara Sagrada_________
                  |Atlantis & Sagrada_
Tetsuya Naito & La Sombra__________|          |
                            |Atlantis & Sagrada_
Mistico II & Triton________________          |          |
                  |Mephisto & Polvora_|          |
Mephisto & Polvora_________________|                    |
                                      |Atlantis & Sagrada__
Rey Cometa & Stuka, Jr.____________                    |
                  |Cometa & Stuka_____          |
El Barbaro Cavernario & Mr. Niebla_|          |          |
                            |Guerreros__________|
Stigma & Volador, Jr.______________          |
                  |Guerreros__________|
Gran & Ultimo Guerrero_____________|

Return to top of page