Three Gun Tag
Team Tournament 1997
WCW Tag Team Title
Contendors League 1998
Triathalon Survivor
League 2002
J Sports Crown Openweight
Six Man Tag Tournament 2010
J Sports Crown Openweight
Six Man Tag Tournament 2011
_

Three Gun Tag Team Tournament 1997


September 12 - 20, 1997

Shinya Hashimoto & Tadao Yasuda_____
                  |Hashimoto & Yasuda_________________
Michiyoshi Ohara & Tatsutoshi Goto__|                  |
                                    |Hashimoto & Yasuda___
Manabu Nakanishi & Satoshi Kojima___                  |           |
                  |Nakanishi & Kojima_________________|           |
Akitoshi Saito & Kengo Kimura_______|                             |
                                               |Sasaki & Yamazaki___
                                               |          |
                   Kensuke Sasaki & Kensuke Yamazaki__           |          |
                                    |           |          |
                                    |Sasaki & Yamazaki____|          |
                   Masa Chono & NOW Sting_____________|                     |
                                                          |
                                                          |Sasaki & Yamazaki___
                   Hiroyoshi Tenzan & Great Muta______                      |
                                    |                     |
                                    |Tenzan & Muta________           |
                   Akira Nogami & Tatsumi Fujinami____|           |          |
                                               |          |
                                               |Tenzan & Muta_______|
                   Osamu Kido & Junji Hirata__________           |
                                    |           |
                                    |Kido & Hirata________|
                   Takashi Iizuka & Kazuyuki Fujita___|
Return to top of page


WCW Tag Title Contendors League 1998


September 10 - 21, 1998

1.Kensuke Sasaki & Yuji Nagata (winners)2
2.Scott Norton & Michael Wallstreet2
3.Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka1
4.Keiji Mutoh & Hiro Saito1

1.Shinya Hashimoto & Kazuo Yamazaki4
2.Masa Chono & Hiroyoshi Tenzan2
3.Bryan Adams & NWO Sting1
4.Satoshi Kojima & Manabu Nakanishi0

Semi-Final
Sasaki & Nagata beat Norton & Wallstreet
(9:16) when Sasaki forced Wallstreet to submit

Grand Final
Sasaki & Nagata beat Hashimoto & Yamazaki
(14:56) when Nagata pinned Yamazaki

Return to top of page

Triathalon Survivor League 2002


November 22 - December 4, 2002

1.Yuji Nagata, Mike Barton, & Jim Steele4
2.Manabu Nakanishi, Osamu Nishimura, Yutaka Yoshie (winners)3
3.Scott Norton, Rick Steiner, & Shinya Makabe3
4.Tatsumi Fujinami, Masa Chono, & Hiroyoshi Tenzan3
5.Kenzo Suzuki, Hiroshi Tenzan, & Blue Wolf1
6.Tadao Yasuda, Ryushi Yanagisawa, & Makai Mask #11

Grand Final
Nakanishi, Nishimura, & Yoshi beat Nagata, Barton, & Steele

Return to top of page


J Sports Crown Openweight Six Man Tag Tournament 2010


June 28 - 30, 2010 in Tokyo, Japan

             Shinsuke Nakamura, Masato Tanaka, & Tomohiro Ishii___
                                        |
                                        |Nakamura, Tanaka, & Ishii____
Togi Makabe, Tomoaki Honma, & Austin Creed______                |               |
                        |Makabe, Honma, & Creed________|               |
Tamon Honda, Kentaro Shiga, & Makoto Hashi______|                              |
                                                       |Tanahashi, Tajiri, & Kushida_
Toru Yano, Takashi Iizuka, & Gedo_______________                               |               |
                        |Tanahashi, Tajiri, & Kushida__               |               |
Hiroshi Tanahashi, Tajiri, & Kushida____________|               |               |               |
                                        |Tanahashi, Tajiri, & Kushida_|               |
                                        |                              |
                        Riki Choshu, Akira, & Taichi____|                              |
                                                                      |
                                                                      |Goto, Devitt, & Taguchi__
      Super Strong Machine, Pink Strong Machine, & Tonga Strong Machine__                              |	
                                        |                              |
                                        |Goto, Devitt, & Taguchi______               |
Hirooki Goto, Prince Devitt, & Ryusuke Taguchi__                |               |               |
                        |Goto, Devitt, & Taguchi_______|               |               |
Manabu Nakanishi, Koji Kanemoto, & El Samurai___|                              |               |
                                                       |Goto, Devitt, & Taguchi______|
Yuji Nagata, Wataru Inoue, & Mitsuhide Hirasawa_                               |
                        |Takahashi, Naito, & Togo______               |
Yujiro Takahashi, Tetsuya Naito, & Dick Togo____|               |               |
                                        |Takahashi, Naito, & Togo_____|
                                        |
                  Giant Bernard, Karl Anderson, & King Fale__|
Return to top of page


J Sports Crown Openweight Six Man Tag Tournament 2011


June 21 - 23, 2011 in Tokyo, Japan

                Hirooki Goto, Prince Devitt, & Ryusuke Taguchi__
                                        |
                                        |Goto, Devitt, & Taguchi____
Yuji Nagata, Tiger Mask IV, & Takaaki Watanabe____               |              |
                         |Tanaka, Takahashi, & Togo____|              |
Masato Tanaka, Yujiro Takahashi, & Dick Togo______|                             |
                                                      |Goto, Devitt, & Taguchi____
Lance Archer, Taka Michinoku, & Taichi____________                             |              |
                         |Makabe, Kojima, & Honma______              |              |
Togi Makabe, Satoshi Kojima, & Tomoaki Honma______|               |              |              |
                                        |Makabe, Kojima, & Honma____|              |
                                        |                            |
                  Hiroyoshi Tenzan, Wataru Inoue, & King Fale__|                            |
                                                                    |
                                                                    |Goto, Devitt, & Taguchi__
                  Toru Yano, Takashi Iizuka, & Tomohiro Ishii__                            |
                                        |                            |
                                        |Yano, Iizuka, & Ishii______              |
Koji Kanemoto, Kyosuke Mikami, & Hiromu Takahashi_               |              |              |
                         |Kikuchi, Madoka, & Shinobu___|              |              |
Tsuyoshi Kikuchi, Madoka, & Shinobu_______________|                             |              |
                                                      |Bernard, Anderson, & Liger_|
Hiroshi Tanahashi, Kushida, & Mascara Dorada______                             |
                         |Tanahashi, Kushida, & Dorada_              |
Brian Kendrick, Jado, & Gedo______________________|               |              |
                                        |Bernard, Anderson, & Liger_|
                                        |
                 Giant Bernard, Karl Anderson, & Jushin Liger__|
Return to top of page