2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009
Best of the Super Junior 2000


May 19 - June 9, 2000
1.Tatsuhito Takiawa (winner)8
2.Koji Kanemoto6
3.Gran Hamada6
4.El Samurai4
5.Dr. Wagner, Jr.4
6.Shinya Makabe2
1.Shinjiro Ohtani4.0
2.Kendo Kashin3.5
3.Minoru Tanaka2.5
4.Katsumi Ueda2.0
5.Kazuyuki Fujita2.0
6.Kid Romeo1.0
Grand Final: Takaiwa pinned Ohtani (18:35)

Return to top of page

Best of the Super Junior 2001


May 18 - June 4, 2001
1.Jushin Liger (winner)10
2.El Samurai6
3.Silver King6
4.Chris Candido4
5.Gran Naniwa4
6.Wataru Inoue0
1.Minoru Tanaka8
2.Akira Nogami6
3.Super Shocker6
4.Dr. Wagner, Jr.6
5.Shinya Makabe4
6.Katsuyori Shibata0
Grand Final: Liger pinned Tanaka (26:12)

Return to top of page

Best of the Super Junior 2002


May 14 - June 5, 2002
1.Koji Kanemoto (winner)4
2.Jushin Liger4
3.Black Tiger3
4.Masahito Kakihara3
5.Katsuyori Shibata3
6.Curry Man2
7.Jado1
1.Minoru Tanaka4
2.El Samurai3
3.Tiger Mask IV3
4.Gedo3
5.Akira3
6.Masayuki Naruse3
7.Wataru Inoue2
Grand Final: Kanemoto pinned Tanaka (14:12)

Return to top of page

Best of the Super Junior 2003


May 23 - June 11, 2003
1.Akira10
2.Takashi Sugiura8
3.Jushin Liger8
4.Minoru Fujita8
5.Ebessan4
6.Gedo4
7.Ryusuke Taguchi0
1.Koji Kanemoto8
2.Masahito Kakihara (winner)8
3.Tiger Mask IV8
4.Masayuki Naruse6
5.Stampede Kid4
6.El Samurai4
7.Jado4
Semi-Finals: Kakihara beat Akira (8:28) via submission --- Kanemoto beat Sugiura (12:48) via submission

Grand Final: Kakihara pinned Kanemoto (15:33)

Return to top of page

Best of the Super Junior 2004


May 22 - June 13, 2004
1.Jushin Liger9
2.American Dragon9
3.Masahito Kakihara9
4.Koji Kanemoto7
5.El Samurai7
6.Big Boss Magma7
7.Wataru Inoue4
8.Ryusuke Taguchi4
1.Tiger Mask IV (winner)12
2.Ultimo Dragon11
3.Heat10
4.Masayuki Naruse10
5.Rocky Romero7
6.Garuda3
7.Katsuhiko Nakajima2
8.Curry Man1

      Amercian Dragon__
               |
               |Kanemoto___
Koji Kanemoto_____      |      |
         |Kanemoto__|      |
Ultimo Dragon_____|           |
                     |Tiger Mask__
Heat______________            |
         |Heat______      |
Masahito Kakihara_|     |      |
               |Tiger Mask_|
               |
       Tiger Mask IV__|

Return to top of page

Best of the Super Junior 2005


May 21 - June 19, 2005
1.Minoru8
2.Koji Kanemoto8
3.Masahito Kakihara6
4.El Samurai6
5.Hirooki Goto6
6.Stampede Kid4
7.Jado4
1.Gedo10
2.Tiger Mask IV (winner)8
3.Jushin Liger8
4.Wataru Inoue6
5.Black Tiger4
6.Katsushi Takemura4
7.Akiya Anzawa2
Semi-Finals
Tiger Mask pinned Minoru (12:03) -- Gedo beat Kanemoto (10:54) via submission

Grand Final: Tiger Mask pinned Gedo (16:03)

Return to top of page

Best of the Super Junior 2006


May 27 - June 18, 2006
1.Jushin Liger10
2.Minoru (winner)8
3.El Samurai7
4.Ryusuke Taguchi7
5.Jado6
6.Sangre Azteca2
7.Fuego2
1.Wataru Inoue10
2.Tiger Mask IV8
3.Koji Kanemoto7
4.Gedo5
5.Black Tiger4
6.Hirooki Goto4
7.Gentaro4
Semi-Finals
Minoru beat Inoue (18:42) -- Tiger Mask pinned Liger (10:27)

Grand Final: Minoru beat Tiger Mask (22:52)

Return to top of page

Best of the Super Junior 2007


June 1 - 17, 2007
1.Wataru Inoue10
2.Milano Collection AT (winner)8
3.Tiger Mask IV8
4.Jushin Liger8
5.Taichi Ishikari4
6.Yujiro4
7.Prince Devitt0
1.Ryusuke Taguchi10
2.Minoru8
3.Koji Kanemoto7
4.Gedo5
5.El Samurai4
6.Tetsuya Naito4
7.BxB Hulk4
Semi-Finals
Milano beat Taguchi (12:47) -- Inoue beat Minoru (14:45)

Grand Final: Milano pinned Inoue (19:37)

Return to top of page

Best of the Super Junior 2008


May 31 - June 15, 2008
1.Ryusuke Taguchi8
2.Wataru Inoue (winner)8
3.Minoru8
4.Jushin Liger4
5.Tatsuhito Takaiwa4
6.Yujiro2
1.Tiger Mask IV10
2.Koji Kanemoto6
3.Jimmy Rave6
4.Tetsuya Naito4
5.Akira4
6.Prince Devitt0
Semi-Finals
Inoue pinned Tiger Mask (9:03) -- Kanemoto beat Taguchi (9:22) via submission

Grand Final: Inoue beat Kanemoto (27:50) via submission

Return to top of page

Best of the Super Junior 2009


May 30 - June 14, 2009
1.Prince Devitt8
2.Atsushi Aoki8
3.Tiger Mask IV6
4.Milano Collection AT6
5.Akira6
6.Jado6
7.Black Tiger2
1.Koji Kanemoto (winner)8
2.Kota Ibushi8
3.Jushin Liger6
4.Ryusuke Taguchi6
5.Tsuyoshi Kikuchi6
6.Taichi4
7.Yamato4
Semi-Finals
Kanemoto TKO Aoki (6:27) -- Devitt pinned Ibushi (8:14)

Grand Final: Kanemoto beat Devitt (19:55) via submission

Return to top of page