2003 2005 2007 2017Differ Cup Junior Heavyweight
Tag Team Tournament 2003


February 8 - 9, 2003 in Tokyo, Japan

Mikami & Kudo________________________
                   |Mikami & Kudo____	
Tetsuhiro Kurosa & Chocoball Mukai___|         |
                            |Takaiwa & Sasaki_
Tatsuhito Takaiwa & Yoshihito Sasaki_         |         |
                   |Takaiwa & Sasaki_|         |
Ikuto Hidaka & Masao Orihara_________|                  |
                                     |Dragon & Yossino__
Kotaro Suzuki & Kenta________________                  |
                   |Suzuki & Kenta___         |
Great Takeru & Kappa Kozou___________|         |         |
                            |Dragon & Yossino_|
Gran Naniwa & Jun Kasai______________         |
                   |Dragon & Yossino_|
Ultimo Dragon & Yossino______________|
Note: Suzuki & Kenta beat Mikami & Kudo in the third place match.

Return to top of page


Differ Cup Junior Heavyweight
Tag Team Tournament 2005


May 7 - 8, 2005 in Tokyo, Japan

Ikuto Hidaka & Minoru Fujita___________
                    |Hidaka & Fujita___
Taka Michinoku & Psycho________________|         |
                             |Hidaka & Fujita___
Tiger Emperor & Super Shisa____________          |         |
                    |Emperor & Shisa___|         |
Takehiro Murahama & Katsuhiko Nakajima_|                   |
                                       |Marufuji & Kenta__
Kaz Hayashi & Leonardo Spanky__________                   |
                    |Hayashi & Spanky__          |
Takashi Sasaki & Gentaro_______________|         |         |
                             |Marufuji & Kenta__|
Iifushi Kota & Kudo____________________          |
                    |Marufuji & Kenta__|
Naomichi Marufuji & Kenta______________|
Note: Hayashi & Spanky beat Emperor & Shisa in the third place match.

Return to top of page


Differ Cup Junior Heavyweight
Tag Team Tournament 2007


May 5 - 6, 2007 in Tokyo, Japan

Madoka & Kengo Mashimo_________
                |Madoka & Mashimo____
Black Emperor & Pentagon Viper_|          |
                          |Madoka & Mashimo____
Yoshinobu Kanemaru & Ippei Ota_           |          |
                |Hidaka & Namiguchi__|          |
Ikuto Hidaka & Osamu Namiguchi_|                     |
                                     |Madoka & Mashimo___
Kagetora & Banana Senga________                     |
                |Kagetora & Senga____           |
Keizo Matsuda & Kappa Kozou____|          |          |
                          |Harashima & Ibushi__|
Manabu Hara & Katsumi Usuda____           |
                |Harashima & Ibushi__|
Harashima & Kota Ibushi________|
Note: Hisaka & Namiguchi beat Kagetora & Senga in the third place match.

Return to top of page


Differ Cup Junior Heavyweight
Tag Team Tournament 2007


November 28, 2017 in Tokyo, Japan

Konosuke Takeshita & Yuki Ueno______
                  |Takeshita & Ueno___
Jun Kasai & Tomoya Hirata___________|          |
                            |Takeshita & Ueno__
Tatsuhito Takaiwa & Sean Guinness___          |
                  |Nakajima & Kumano__|
Katsuhiko Nakajima & Hitoshi Kumano_|
Return to top of page