2004 2005Departure 2004


July 10, 2004 in Tokyo, Japan
Tokyo Dome drawing 50,000
Shown live on Japanese PPV
 1. Mitsuo Momota pinned Haruka Eigen (8:03).

 2. Tamon Honda, Jun Izumida, & Tsuyoshi Kikuchi beat Masao Inoue, Kishin Kawabata, & Masaji Aoyagi (10:58) when Izumida pinned Kawabata.

 3. Michael Modest & Donovan Morgan beat Kotaro Suzuki & Ricky Marvin (11:55) when Morgan pinned Marvin.

 4. Scorpio & Richard Slinger beat Akitoshi Saito & Makoto Hashi (16:44) when Slinger pinned Hashi.

 5. Akira Taue & Naoki Sano beat Daisuke Ikeda & Mohammed Yone (10:49) when Sano pinned Yone.

 6. GHC Junior Heavyweight Tag Champs Naomichi Marufuji & Kenta beat Kendo Kashin & Takashi Sugiura (22:26) when Marufuji pinned Sugiura.

 7. Yoshinobu Kanemaru pinned Jushin Liger (17:36) to win the GHC Junior Heavyweight Title.

 8. New Japan IWGP Tag Champs Yoshihiro Takayama & Minoru Suzuki beat Takeshi Rikio & Takeshi Morishima (12:55) when Takayama pinned Morishima.

 9. GHC Tag Champs Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa beat Keiji Mutoh & Taiyo Kea (21:46) when pinned Kea.

 10. GHC Champ Kenta Kobashi pinned Jun Akiyama (35:34).
Return to top of page

Destiny 2005


July 18, 2005 in Tokyo, Japan
Tokyo Dome drawing 52,000
 1. Takashi Sugiura, Suwa, Masaji Aoyagi beat Tsuyoshi Kikuchi, Mitsuo Momota, & Katsuhiko Nakajima (9:32) when Suwa pinned Kikuchi.

 2. Mohammed Yone & Takeshi Morishima beat Tamon Honda & Go Shiozaki (8:26) when Yone pinned Shiozaki.

 3. Akitoshi Saito, Shiro Koshinaka, Masao Inoue, & Kishin Kawabata beat Akira Taue, Naoki Sano, Jun Izumida, & Haruka Eigen (11:56) when Inoue pinned Izumida.

 4. Mushiking Terry pinned Black Mask (7:59).

 5. Kenta pinned Yoshinobu Kanemaru (20:38) to win the GHC Junior Heavyweight Title.

 6. GHC Tag Champs Minoru Suzuki & Naomichi Marufuji beat Jun Akiyama & Makoto Hashi (24:55) when Marufuji pinned Hashi.

 7. GHC Champ Takeshi Rikio pinned Hiroshi Tanahashi (17:11).

 8. Genichiro Tenryu pinned Yoshinari Ogawa (10:27).

 9. Kenta Kobashi pinned Kensuke Sasaki (23:38).

 10. Mitsuharu Misawa pinned Toshiaki Kawada (27:04).
Return to top of page