GHC Title Shot Tournament 2006 The Tournament 2008
Global Junior League 2015 Global Junior League 2018

GHC Title Shot Tournament 2006


April 2 - 16, 2006

Akitoshi Saito___
         |Saito___
Kishin Kawabata__|    |
             |Saito___
Tsuyoshi Kikuchi_     |    |
         |Shiga___|    |
Kentaro Shiga____|         |
                  |Inoue___
Takuma Sano______         |
         |Sano____     |
Junji Izumida____|    |    |
             |Inoue___|
Shuhei Taniguchi_     |
         |Inoue___|
Masao Inoue______|

Return to top of page


The Tournament 2008


December 23 - 24, 2008 in Tokyo, Japan

Akitoshi Saito______
          |Saito____
Kotaro Suzuki_______|     |
               |Saito____
Akira Taue__________     |     |
          |Kenta____|     |
Kenta_______________|          |
                    |Saito____
Ricky Marvin________          |     |
          |Marvin___     |     |
Mitsuo Momota_______|     |     |     |
               |Yone_____|     |
Akihiko Ito_________     |          |
          |Yone_____|          |
Mohammed Yone_______|               |
                         |Saito____
Go Shiozaki_________               |     |
          |Shiozaki_          |     |
Takeshi Morishima___|     |          |     |
               |Shiozaki_     |     |
Naomichi Marufuji___     |     |     |     |
          |Ogawa____|     |     |     |
Yoshinari Ogawa_____|          |     |     |
                    |Sasaki___|     |
Jun Izumida_________          |          |
          |Izumida__     |          |
Kikutaro____________|     |     |          |
               |Sasaki___|          |
Tsuyoshi Kikuchi____     |               |
          |Sasaki___|               |
Kensuke Sasaki______|                    |
                              |Saito___
Takuma Sano_________                    |
          |Sano_____               |
Shuhei Taniguchi____|     |               |
               |Sano_____          |
Tamon Honda_________     |     |          |
          |Akiyama__|     |          |
Jun Akiyama_________|          |          |
                    |Sano_____     |
Taiji Ishimori______          |     |     |
          |Ishimori_     |     |     |
Kishin Kawabata_____|     |     |     |     |
               |Rikio____|     |     |
Atsushi Aoki________     |          |     |
          |Rikio____|          |     |
Takeshi Rikio_______|               |     |
                         |Inoue____|
Yoshihiro Takayama__               |
          |Takayama_          |
Makoto Hashi________|     |          |
               |Takayama_     |
Mitsuharu Misawa____     |     |     |
          |Sugiura__|     |     |
Takashi Sugiura_____|          |     |
                    |Inoue____|
Yoshinobu Kanemaru__          |
          |Kanemaru_     |
Katsuhiko Nakajima__|     |     |
               |Inoue____|
Kentaro Shiga_______     |
          |Inoue____|
Masao Inoue_________|

Return to top of page


Global Junior Heavyweight League 2015


July 18 - August 5, 2015
1.Daisuke Harada (winner)10
2.El Desperado8
3.Kenoh8
4.Zack Sabre, Jr.8
5.Yoshinori Ogawa6
6.Sho Tanaka2
7.Hitoshi Kumano0
1.Atsushi Kotoge8
2.Taiji Ishimori8
3.Taka Michinoku6
4.Hajime Ohara6
5.Bengala6
6.Super Crazy6
7.Genba Hirayanagi2
Grand Final: Harada pinned Kotoge (16:35)

Return to top of page


Global Junior Heavyweight League 2018


September 8 - October 4, 2018
1.Kotaro Suzuki (winner)8
2.Daisuke Harada6
3.Hitoshi Kumano6
4.Tadasuke6
5.Seiya Morohashi2
6.Hajime Ohara2
1.Yo-Hey8
2.Ikuto Hidaka7
3.Hi696
4.Minoru Tanaka6
5.Hayata3
6.Junta Miyawaki0
Grand Final: Suzuki pinned Yo-Hey (17:00)

Return to top of page