08/05/00 08/06/00 09/15/00 12/23/00 04/15/01 01/10/03 07/10/04August 2000 PPV #1


August 5, 2000 in Tokyo, Japan
Differ Ariake drawing 1,800
Shown August 12 on Japanese PPV
 1. Takeshi Orishima pinned Makoto Hashi (14:05).

 2. Tsuyoshi Kikuchi, Jun Izumida, & Haruka Eigen beat Takeshi Rikio, Mitsuo Momota, & Rusher Kimura (13:08) when Izumida pinned Rikio.

 3. Masamichi Marufuji & Kentaro Shiga beat Yoshinobu Kanemura & Masao Inoue (19:30) when Shiga forced Kanemura to submit.

 4. Yoshinari Ogawa, Masahito Kakihara, & Daisuke Ikeda beat Yoshihiro Takayama, Takao Omori, & Satoru Asako (23:46) when Kakihara forced Asako to submit.

 5. Jun Akiyama & Kenta Kobashi beat Mitsu Misawa & Akira Taue (19:45) in two straight falls.
  • Akiyama forced Misawa to submit (2:00).
  • Akiyama pinned Taue (19:45).
Return to top of page

August 2000 PPV #2


August 6, 2000 in Tokyo, Japan
Differ Ariake drawing 1,800
Shown August 19 on Japanese PPV
 1. Satoru Asako beat Kenta Kobayashi (10:53) via submission.

 2. Makoto Hashi, Mitsuo Momota, & Rusher Kimura beat Yoshinobu Kanemura, Tsuyoshi Kikuchi, & Haruka Eigen (13:32) when Momota pinned Kanemaru.

 3. Takeshi Morishima & Masao Inoue beat Takeshi Rikio & Masamichi Marufuji (19:30) when Inoue forced Marufuji to submit.

 4. Jun Izumida & Akira Taue beat Takao Omori & Yoshihiro Takayama (15:08) when Izumida forced Omori to submit.

 5. Mitsu Misawa & Yoshinari Ogawa beat Kentaro Shiga & Daisuke Ikeda (20:41) when Misawa pinned Shiga.

 6. Jun Akiyama pinned Kenta Kobashi (24:25).
Return to top of page

September 2000 PPV


September 15, 2000 in Tokyo, Japan
Differ Ariake drawing 1,800
Shown live on Japanese PPV
 1. Kentaro Shiga beat Kenta Kobayashi (13:12) via submission.

 2. Masamichi Marufuji, Mitsuo Momota, & Rusher Kimura beat Makoto Hashi, Takeshi Morishima, & Haruka Eigen (14:38) when Momota forced Hashi to submit.

 3. Daisuke Ikeda pinned Satoru Asako (16:24).

 4. Jun Izumida pinned Takao Omori (8:04).

 5. Mitsu Misawa & Yoshinari Ogawa beat Masao Inoue & Akira Taue (17:36) when Ogawa pinned Taue.

 6. Takeshi Rikio, Tsuyoshi Kikuchi, & Kenta Kobashi beat Yoshinobu Kanemura, Yoshihiro Takayama, & Jun Akiyama (24:15) when Kikuchi pinned Kanemaru.
Return to top of page

December 2000 PPV


"Great Voyage"
December 23, 2000 in Tokyo, Japan
Ariake Coliseum drawing 12,000
Shown live on Japanese PPV
 1. Tsuyoshi Kikuchi & Kenta Kobayashi beat Kishin Kawabata & Scorpio (12:08) when Kikuchi pinned Kawabata.

 2. Haruka Eigen, Jun Izumida, & Satoru Asako beat Rusher Kimura, Mitsuo Momota, & Makoto Hashi (14:20) when Izumida pinned Hashi.

 3. Kentaro Shiga, Yoshinobu Kanemaru, & Takeshi Morishima beat Masao Inoue, Takeshi Rikio, & Takashi Sugiura (14:17) when Shiga forced Sugiura to submit.

 4. Kodo Fuyuki & Tetsuhiro Kuroda beat Tamon Honda & Masamichi Marufuji (13:13) to win the FMW WEW Tag Title when Fuyuki pinned Honda.

 5. Yoshinari Ogawa & Daisuke Ikeda beat Masashi Aoyagi & Akitoshi Saito (7:23) when Ikeda pinned Aoyagi.

 6. Yoshihiro Takayama pinned Akira Taue (9:29).

 7. Shinya Hashimoto pinned Takao Omori (6:28).

 8. Mitsu Misawa pinned Vader (14:28).

 9. Kenta Kobashi pinned Jun Akiyama (35:58).
Return to top of page

April 2001 PPV


April 15, 2001 in Tokyo, Japan
Ariake Coliseum drawing 12,000
Shown live on Japanese PPV
 1. Masaji Aoyagi pinned Pitbull Gary Wolfe (12:40).

 2. Jun Izumida, Tsuyoshi Kikuchi, & Haruka Eigen beat Rusher Kimura, Mitsuo Momota, & Makoto Hashi (14:02) when Izumida pinned Hashi.

 3. Scorpio pinned Masamichi Marufuji (17:55).

 4. Tamon Honda & Masao Inoue beat Takao Omori & Satoru Asako (14:20) when Honda forced Asako to submit.

 5. Vader KO Akitoshi Saito (3:35).

 6. Naoki Sano, Yoshinari Ogawa, & Daisuke Ikeda defeated Kentaro Shiga, Yoshinobu Kanemaru, & Takashi Sugiura (23:36) when Sano pinned Kanemaru.

 7. Akira Taue & Jun Akiyama beat Takeshi Morishima & Takeshi Rikio (20:26) when Taue pinned Rikio.

 8. Mitsuharu Misawa pinned Yoshihiro Takayama (21:12) to become the first GHC Champ.
GHC Title Tournament Bracketing

Return to top of page

January 2003 PPV


January 10, 2003 in Tokyo, Japan
Budokan Hall drawing 12,000
Shown live on Japanese PPV
 1. Rusher Kimura & Mitsuo Momota beat Haruka Eigen & Kishin Kawabata (8:39) when Momota pinned Kawabata.

 2. Kentaro Shiga beat Makoto Hashi (11:02) via submission.

 3. Kenta Kobayashi & Takashi Sugiura beat Takuma Sano & Kotaro Suzuki (13:49) when Kobayashi pinned Suzuki.

 4. Masao Inoue, Takeshi Rikio, & Jun Izumida beat Yoshihiro Takayama, Daisuke Ikeda, & Masashi Aoyagi (18:27) when Inoue beat Aoyagi via submission.

 5. Yoshinari Ogawa & Naomichi Marufuji beat Yoshinobu Kanemaru & Tsuyoshi Kikuchi (15:48) when Ogawa pinned Kikuchi.

 6. Tamon Honda beat Takeshi Morishima (6:54).

 7. Kenta Kobashi & Akira Taue beat Mitsuharu Misawa & Masa Chono (22:19) when Kobashi pinned Misawa.

 8. GHC Tag Champs Jun Akiyama & Akitoshi Saito beat Shinjiro Ohtani & Masato Tanaka (23:03) when Saito pinned Tanaka.
Return to top of page

July 2004 PPV


"Daparture"
July 10, 2004 in Tokyo, Japan
Tokyo Dome drawing 50,000
Shown live on Japanese PPV
 1. Mitsuo Momota pinned Haruka Eigen (8:03).

 2. Tamon Honda, Jun Izumida, & Tsuyoshi Kikuchi beat Masao Inoue, Kishin Kawabata, & Masaji Aoyagi (10:58) when Izumida pinned Kawabata.

 3. Michael Modest & Donovan Morgan beat Kotaro Suzuki & Ricky Marvin (11:55) when Morgan pinned Marvin.

 4. Scorpio & Richard Slinger beat Akitoshi Saito & Makoto Hashi (16:44) when Slinger pinned Hashi.

 5. Akira Taue & Naoki Sano beat Daisuke Ikeda & Mohammed Yone (10:49) when Sano pinned Yone.

 6. GHC Junior Heavyweight Tag Champs Naomichi Marufuji & Kenta beat Kendo Kashin & Takashi Sugiura (22:26) when Marufuji pinned Sugiura.

 7. Yoshinobu Kanemaru pinned Jushin Liger (17:36) to win the GHC Junior Heavyweight Title.

 8. New Japan IWGP Tag Champs Yoshihiro Takayama & Minoru Suzuki beat Takeshi Rikio & Takeshi Morishima (12:55) when Takayama pinned Morishima.

 9. GHC Tag Champs Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa beat Keiji Mutoh & Taiyo Kea (21:46) when pinned Kea.

 10. GHC Champ Kenta Kobashi pinned Jun Akiyama (35:34).
Return to top of page