1985 1986 1987 1988 1989

Japan Grand Prix 1985


??? - June 25, 1985

1.Lioness Asuka (winner)7.0
2.Dump Matsumoto6.5
3.Chigusa Nagayo6.5
4.Devil Masami6.0
5.Yukari Omori5.0
6.Jumbo Hori4.5
7.Norio Tateno3.5
8.Crane Ya2.5
9.Itsuki Yamazaki2.0
10.Bull Nakano1.5

Semi-Final: Matsumoto beat Nagayo

Grand Final: Asuka beat Matsumoto

Return to top of page

Japan Grand Prix 1986


May - June 22, 1986

1.Yukari Omori (winner)9.0
2.Lioness Asuka8.5
3.Chigusa Nagayo8.5
4.Dump Matsumoto8.5
5.Bull Nakano6.5
6.Itsuki Yamazaki6.5
7.Norio Tateno5.5
8.???4.5
9.???3.5
10.???2.5
11.???2.0
12.Condor Saito0.5

Grand Final: Omori pinned Nagayo (27:21)

Return to top of page

Japan Grand Prix 1987


??? - June 28, 1987

1.Chigusa Nagayo (winner)9.0
2.Dump Matsumoto9.0
3.Yumiko Hotta9.0
4.Lioness Asuka7.5
5.???7.0
6.???7.0
7.???6.5
8.Devil Masami6.0
9.Bull Nakano5.0
10.???4.0
11.Condor Saito3.0
12.Hisako Uno2.0
13.???2.0

Semi-Final: Matsumoto beat Hotta (5:46)

Grand Final: Nagayo beat Matsumoto (12:26)

Return to top of page

Japan Grand Prix 1988


??? - June 26, 1988

1.Bull Nakano (winner)7.5
2.Yumiko Hotta7.5
3.Mitsuko Nishiwaki7.5
4.???6.0
5.Dynamite Queen6.0
6.Hisako Uno5.5
7.Mika Suzuki5.0
8.Dynamite King4.0
9.???3.0
10.???3.0
11.Dynamite Bar0.0

Semi-Final: Nakano beat Nishiwaki (10:37)

Grand Final: Nakano beat Hotta (10:30)

Return to top of page

Japan Grand Prix 1989


June 25 - August 24, 1989

         Norio Tateno___
                |
                |Hotta_____
Yumiko Hotta_________      |     |
           |Hotta_____|     |
Mika Takahashi_______|           |
                      |Hotta_____
???__________________           |     |
           |???__________________|     |
Mima Shimoda_________|                |
                           |Micelli___
Kaoru Maeda__________                 |     |
           |???__________________      |     |
???__________________|           |     |     |
                      |     |     |
Miori Kamiya_________           |Micelli___|     |
           |Shishedo__      |           |
Erica Shishedo_______|     |     |           |
                |Micelli___|           |
                |                |
        Madusa Micelli___|                |
                                 |
                                 |Nishiwaki___
         Bull Nakano___                 |
                |                |
                |Nakano____           |
Suzuka Minami________      |     |           |
           |Minami____|     |           |
Etsuko Mita__________|           |           |
                      |Nakano____      |
Akira Hokuto_________           |     |     |
           |Hokuto_______________|     |     |
Manami Toyota________|                |     |
                           |Nishiwaki_|
Toshiyo Yamada_______                 |
           |Yamada____           |
Sakie Hasegawa_______|     |           |
                |Nishiwaki____________|
Mitsuko Nishiwaki____      |
           |Nishiwaki_|
Bison Kimura_________|

Return to top of page