WWWA Tag Title 1987 1995 2000 _
Japanese Title 1993 1996 2000 2001
All-Pacific Title 1996 2002 2004 _
Japanese Tag Title
Tournament 1986
IWA Title Tournament 1988
WWWA Lightweight
Title Tournament 1999
Japanese Junior Title
Tournament 2002

Japanese Tag Team Title Tournament 1986


??? - February 15, 1986

Kazue Nagahori & Yumi Ogura won the tournament. Also in the tournament were: Bull Nakano & Condor Saito, Mitsuko Nishiwaki & Hisako Uno, Kanako Nagatomo & Mika Komatsu, Yasoku Ishiguru & Megumi Nakamae.

Return to top of page

WWWA Tag Team Title League 1987


March 21 - April 15, 1987

1.Yumiko Hotta & Hisako Uno (winners)??
2.Lelani Kai & Judy Martin??
3.Bull Nakano & Condor Saito??
4.Mika Suzuki & Asoh??
5.Kazue Nagahori & Yumi Ogura??

Grand Final: Hotta & Uno beat Kai & Martin (19:45) in three falls

Return to top of page

IWA Title Tournament 1988


October 22, 1988 in Edmonton, AB

Rhonda Singh___
        |Singh___
Lola Gonzales__|    |
            |Nagayo__
Evita Alonzo___     |
        |Nagayo__|
Chigusa Nagayo_|

Return to top of page


Japanese Title Tournament 1993


September 18, 1993 in Omiya, Japan

Bat Yoshinaga____
         |Yoshinaga_ 
Tomoko Watanabe__|     |
              |Shimoda___
Kaoru Ito________      |
         |Shimoda___|
Mima Shimoda_____|

Return to top of page


WWWA Tag Team Title Tournament 1995


March 21, 1995 in Osaka, Japan

Takako & Kyoko Inoue_____________
                 |Inoues_____________
Suzuka Minami & Reggie Bennett___|          |
                           |Inoues___________
Aja Kong & Mariko Yoshida________          |         |
                 |Yoshida & Kong_____|         |
Toshiyo Yamada & Yumiko Hotta____|                   |
                                    |Inoues____
Etsuko Mita & Mima Shimoda_______                   |
                 |Mita & Shimoda_____         |
Lady Apache & La Felina__________|          |         |
                           |Toyota & Yuki____|
Jaguar Yokota & Lioness Asuka____          |
                 |Toyota & Yuki______|
Manami Toyota & Blizzard Yuki____|

Return to top of page


Japanese Title Tournament 1996


May 4, 1996 in Toda, Japan

Kumiko Maekawa___
         |Maekawa___ 
Yoshiko Tamura___|     |
              |Maekawa___
Chaparita Asari__      |
         |Asari_____|
Rie Tamada_______|

Return to top of page


All-Pacific Title Tournament 1996


June 22, 1996 in Sapporo, Japan

Kaoru Ito________
         |Ito_______ 
Tomoko Watanabe__|     |
              |Bennett___
Mariko Yoshida___      |
         |Bennett___|
Reggie Bennett___|

Return to top of page


WWWA Super Lightweight Title Tournament 1999


May 5, 1999 in Kawasaki, Japan

     Sumie Sakai_______
              |
Acute Sae________      |Sakai___
         |Noumi_____|    |
Kayo Noumi_______|          |
                   |
Chaparita Asari__          |Asari___
         |Asari_____     |
Morimatsu________|     |    |
              |Asari___|
     Commando Bolshoi__|

Return to top of page


Japanese Title Tournament 2000


March 1, 2000 in Fukuoka, Japan

Miyuki Fuji______
         |Fuji______ 
Kayo Noumi_______|     |
              |Takahashi___
Nanae Takahashi__      |
         |Takahashi_|
Miho Wakizawa____|

Return to top of page


WWWA Tag Team Title Tournament 2000


July 14 - 16, 2000

         Commando Bolshoi & Tsubasa Kuragaki_____
                             |
                             |Nakanishi & Takahashi_
Momoe Nakanishi & Nanae Takahashi__            |           |
                  |Nakanishi & Takahashi_|           |
Miho Wakizawa & Kayo Noumi_________|                       |
                                         |Nakanishi & Takahashi__
Etsuko Mita & Mima Shimoda_________                       |
                  |Mita & Shimoda________            |
Yuko Kosugi & Obacchi Iizuka_______|           |           |
                             |Mita & Shimoda________|
Yumiko Hotta & Kayoko Haruyama_____            |
                  |Watanabe & Maekawa____|
Tomoko Watanabe & Kumiko Maekawa___|

Return to top of page


Japanese Title Tournament 2001


July 27, 2001 in Tokyo, Japan

Kayoko Haruyama__
         |Noumi_____ 
Kayo Noumi_______|     |
              |Noumi___
Miyuki Fujii_____      |
         |Wakizawa__|
Miho Wakizawa____|

Return to top of page


Japanese Junior Title League 2002


"Rising Generation League"
July 6 - September 15, 2002

1.Mika Nishio (winner)13
2.Kaori Yoneyama13
3.Reina Takase13
4.Maru12
5.Mako Ogawa11
6.Emi Tojyo10
7.Ayako Sato6
8.Saki Maemura6
9.Emi Tomimatsu5
10.Mari Kuwada1

Return to top of page

All-Pacific Title Tournament 2002


October 20, 2002 in Kawasaki, Japan

noki-A___________
         |noki-A____ 
Tsubasa Kuragaki_|     |
              |noki-A___
Kayo Noumi_______      |
         |Noumi_____|
Fang Suzuki______|

Return to top of page


All-Pacific Title Tournament 2004


July 18, 2004 in Tokyo, Japan

Mika Nishio______
         |Nishio____ 
Sasori___________|     |
              |Nishio___
Hikaru___________      |
         |Hikaru____|
Hiroyo Muto______|

Return to top of page