1997 1998 1999 2001
2002 2003 2004 _

The tournament name has also been translated
as High Spurt, High Spirit, and High Spot.


High Sprint 600 Tournament 1997


December 27, 1999 in Tokyo, Japan

Chikayo Nagashima__
          |Nagashima_
Rina Ishii_________|     |
               |Nagashima___________
Sugar Sato_________      |          |
          |Draw______|          |
Sajura Hirota______|                |
                          |
Meiko Satomura_____                |
          |Satomura__           |Kato____
Amami Kato_________|     |          |
               |Satomura__     |
Makie Numao________      |     |     |
          |Numao_____|     |     |
Maiko Matsumoto____|           |     |
                     |Kato_____|
Sonoko Kato________           |
          |Kato_________________|
Toshie Uematsu_____|

Return to top of page


High Sprint 600 Tournament 1998


April 29, 1998 in Kanagawa, Japan

Meiko Satomura_____
          |Satomura__
Sonoko Kato________|     |
               |Satomura__
Toshie Uematsu_____      |     |
          |Uematsu___|     |
Maiko Matsumoto____|           |
                     |Satomura__
Sakura Hirota______           |
          |Hirota____      |
Rina Ishii_________|     |     |
               |Sato______|
Hiromi Kato________      |
          |Sato______|
Sugar Sato_________|
 
Chikayo Nagashima__
          |Draw______
Makie Numao________|

Return to top of page


High Sprint 600 Tournament 1999


September 30 - October 10, 1999

       Chigusa Nagayo__
               |
Akira Hokuto_______      |Nagayo____
          |Hokuto____|     |
Sakura Hirota______|           |
                     |
Mayumi Ozaki_______           |Kato_____
          |Ozaki_____      |     |
Toshie Uematsu_____|     |     |     |
               |Kato______|     |
Rie Tamada_________      |          |
          |Kato______|          |
Sanako Kato________|                |
                          |
Sugar Sato_________                |Satomura__
          |Yamada____           |
Toshiyo Yamada_____|     |          |
               |Satomura__     |
Meiko Satomura_____      |     |     |
          |Satomura__|     |     |
Kaori Nakayama_____|           |     |
                     |Satomura_|
Chikayo Nagashima__           |
          |Kaoru_____      |
Kaoru______________|     |     |
               |Kaoru_____|
       Lioness Asuka___|

Return to top of page


High Sprint 600 Tournament 2001


September 2, 2001 in Tokyo, Japan

Meiko Satomura_____
          |Satomura__
Chikayo Nagashima__|     |
               |Satomura__
Toshiyo Yamada_____      |     |
          |Yamada____|     |
Kaoru______________|           |
                     |Satomura__
Aja Kong___________           |
          |Draw______      |
Mayumi Ozaki_______|     |     |
               |Kansai____|
Dynamite Kansai____      |
          |Kansai____|
Toshie Uematsu_____|

Return to top of page


High Sprint 600 Tournament 2002


November 17, 2002 in Tokyo, Japan

Carlos Amano_______
          |Amano_____
Meiko Satomura_____|     |
               |Sato______
Sugar Sato_________      |     |
          |Sato______|     |
Ayoko Hamada_______|           |
                     |Sato___
Ran Yu Yu__________           |
          |Yu Yu_____      |
Toshie Uematsu_____|     |     |
               |Yu Yu_____|
      Chikayo Nagashima__|

Return to top of page


High Sprint 600 Tournament 2003


December 14, 2003 in Tokyo, Japan

Chikayo Nagashima__
          |Nagashima_
Toshie Uematsu_____|     |
               |Nagashima_
Meiko Satomura_____      |     |
          |Satomura__|     |
Ran Yu Yu__________|           |
                     |Hamada___
Ayako Hamada_______           |
          |Hamada____      |
Carlos Amano_______|     |     |
               |Hamada____|
        Sakura Hirota__|

Return to top of page


High Sprint 600 Tournament 2004


November 14, 2004 in Osaka, Japan

Sugar Sato________
         |Sato____
Ayane Mizumura____|    |
              |Yu Yu___
Toshie Uematsu____     |    |
         |Yu Yu___|    |
Ran Yu Yu_________|         |
                  |Amano___
Ayako Hamada______         |
         |Draw____     |
Sakura Hirota_____|    |    |
              |Amano___|
Chikayo Nagashima_     |
         |Amano___|
Carlos Amano______|

Return to top of page