TWF Tag Title 1997 1998 2002 2003
TWF Junior Title 2002 2003 _ _
Jaguar Yokota Cup 1998 1999 2004 _
TWF Title Tournament 1995 _

TWF Title Tournament 1995


November 19, 1995 in Mexico City, Mexico

Bison Kimura______
         |Kimura____
Xochitl Hamada____|     |
               |Kimura___
Esther Moreno_____      |     |
         |Moreno____|     |
La Diabolica______|          |
                    |Gonzales__
Lola Gonzales_____           |
         |Gonzales__     |
Bambi_____________|     |     |
               |Gonzales_|
Chikako Shiratori_      |
         |Shiratori_|
Princess Blanca___|

Return to top of page


TWF Tag Team Title League 1997


??? - December 27, 1997

1.Jaguar Yokota & Yuko Kosugi (winners)11
2.Lioness Asuka & Ryura10
3.Kyoko Inoue & Sumiko Sukai10
4.Cooga & Reoga8

Return to top of page

TWF Tag Team Title Tournament 1998


September 17 - October 2, 1998

The Bloody & Ryuna_______________
                 |Bloody & Ryuna____
Masami Lizuki & Kazuko Fujiwara__|         |
                          |Bloody & Ryuna_
Mayumi Ozaki & Sugar Satoh_______          |        |
                 |Osaki & Satoh_____|        |
Yuko Kosugi & Sachie Abe_________|                 |
                                  |Sakai & Cooga__
Megumi Yabushita & Hiromi Yagi___                  |
                 |Yabushita & Yagi__        |
Mimi Shimoda & Hechicera_________|         |        |
                          |Sakai & Cooga__|
Sumie Sakai & Cooga______________          |
                 |Sakai & Cooga_____|
Kumiko Maekawa & Miho Wakizawa___|
Return to top of page


Jaguar Yokota Cup 1998


December 29, 1998 in Tokyo, Japan

Yuko Kosugi_______
         |Kosugi__
The Bloody________|    |
              |Kosugi__
Sumie Sakai_______     |
         |Sakai___|
Megumi Yabushita__|

Return to top of page


Jaguar Yokota Cup 1999


September 12, 1999 in Kyoto, Japan

Sumie Sakai_______
         |Sakai___
Megumi Yabushita__|    |
              |Tamura__
Yoshiko Tamura____     |    |
         |Tamura__|    |
Fang Suzuki_______|         |
                  |Bloody__
Morimatsu_________         |
         |Bloody__     |
The Bloody________|    |    |
              |Bloody__|
Sachie Abe________     |
         |Endo____|
Saya Endo_________|

Return to top of page


TWF Junior Title Tournament 2002


December 29, 2001 - January 13, 2002

Emi Tojyo_________
         |Tojyo_____
Ayano Ohmori______|     |
               |Tojyo____
Chiaki Nishi______      |     |
         |Nishi_____|     |
Chitose Yamamoto__|          |
                    |Maru__
Maru______________           |
         |Maru______     |
Haruka Matsuo_____|     |     |
               |Maru_____|
       Emi Tomimatsu__|

Return to top of page


TWF Tag Team Title Tournament 2002


August 18, 2002 in Tokyo, Japan

Sachie Abe & Kazuki______________
                 |Abe & Kazuki______
Jyagie & Apple Miyuki____________|         |
                          |Abe Kazuki_____
The Bloody & Tsunami_____________          |        |
                 |Bloody & Tsunami__|        |
Obacchi Iizuka & Yumi Ohka_______|                 |
                                  |Abe & Kazuki__
Megumi Yabushita & Sumie Sakai___                  |
                 |Yabushita & Sakai_        |
Mimi Shimoda & Mizuho Ishikawa___|         |        |
                          |Muto & Maru____|
Fang Suzuki & Chitose Yamamoto___          |
                 |Muto & Maru_______|
Hiroyo Muto & Ran Maru___________|
Return to top of page


TWF Junior Title Tournament 2003


December 29, 2002 - January 13, 2003

Teruko Kagawa_____
         |Kagawa__
Kei Akiyama_______|    |
              |Kahawa__
Yumi Ohka_________     |    |
         |Ohka____|    |
Mizuho Ishikawa___|         |
                  |Kagawa__
Maru______________         |
         |Maru____     |
Keiko Saito_______|    |    |
              |Miyuki__|
Apple Miyuki______     |
         |Miyuki__|
Akane Kokume______|

Return to top of page


TWF Tag Team Title Tournament 2003


June 13 - 22, 2003

Megumi Yabushita & Maru___________
                 |Yabushita & Maru__
Obacchi Iizuka & Kazuki___________|         |
                           |Yabushita & Maru__
Kanimiso Hanako & Ran Maru________          |         |
                 |Hanako & Maru_____|         |
Maya Satsuki & Tsunami____________|                   |
                                    |Yabushita & Maru__
The Bloody & Yumi Ohka____________                   |
                 |Bloody & Ohka_____          |
Drake Morimatsu & Atrocious X #28_|         |         |
                           |Bloody & Ohka_____|
Fang Suzuki & Mitsuho Ishikawa____          |
                 |Suzuki & Ishikawa_|
Teruko Kagawa & Keiko Saito_______|
Return to top of page


Jaguar Yokota Cup 2004


July 11, 2004 in Shinkiba, Japan

Misae Genki & Hikaru______________
                 |Genki & Hikaru_______
Saki Maemura & Hiroyo Muto________|           |
                            |Genki & Hikaru______
Sumie Sakai & Kayoko Haruyama_____           |          |
                 |Sakai & Haruyama_____|          |
Fang Suzuki & Drake Morimatsu_____|                     |
                                       |Kuragaki & Miyazaki__
Megumi Yabushita & Kaori Yoneyama_                      |
                 |Yabushita & Yoneyama_           |
Yuka Shiina & The Bloody__________|           |          |
                            |Kuragaki & Miyazaki_|
Ariya & Kazuki____________________           |
                 |Kuragaki & Miyazaki__|
Tsubasa Kuragaki & Yuki Miyazaki__|
Return to top of page