2011 2012 2013 2014 2015 2016

The Best Tag League 2011


January 16 - March 6, 2011

1.Leon & Misaki Ohata4
2.Kazuki & Sachie Abe4
3.Aoi Yagami & Commando Bolshoi4
4.Masu-me & Tsukasa Fujimoto0

1.Kayoko Haruyama & Tsubasa Kuragaki (winners)6
2.Hailey Hatred & Kaori Yoneyama4
3.Hanako Nakamori & Tomoko Morii2
4.Sakura Hirota & Senri Kuroki0

Grand Final
Haruyama & Kuragaki beat Leon & Ohata
(21:59) when Kuragaki pinned Ohata

Return to top of page


The Best Tag League 2012


January 16 - April 8, 2012

1.Hanako Nakamori & Misaki Ohata6
2.Kazuki & Morii5
3.Leon & Ray5
4.Cherry & Sachie Abe4
5.Mochi Miyagi & Nana Kawasa0

1.Ran Yu Yu & Toshie Uematsu (winners)8
2.Kayoko Haruyama & Tsubasa Kuragaki6
3.Commando Bolshoi & Rabbit Miu4
4.Dash Chisako & Sendai Sachiko2
5.Manami Katsu & Moon Mizuki0

Grand Final
Uematsu & Yu-Yu beat Nakamori & Ohata
(20:19) when Ran pinned Nakamori

Note: Yu Yu & Uemtasu also won the vacant JWP Tag Team Title.

Return to top of page


The Best Tag League 2013


January 16 - April 7, 2013

1.Hanako Nakamori & Morii4
2.Arisa Nakajima & Commando Bolshoi2
3.Leon & Neko Nitta0

1.Dash Chisako & Sendai Sachiko (winners)3
2.Manami Katsu & Rabbit Miu2
3.Kazuki & Sachie Abe1

Grand Final
Chisako & Sachiko beat Nakamori & Morii
(14:10) when Chisako pinned Morii

Return to top of page


The Best Tag League 2014


January 5 - March 16, 2014

1.Rabbit Miu & Tsukushi (winners)4
2.Arisa Nakajima & Kana3
3.Commando Bolshoi & Kyoko Kimura3
4.Kazuki & Rydeen Hagane2

1.Kayoko Haruyama & Manami Katsu5
2.Leon & Ray4
3.Hanako Nakamori & Takako Inoue3
4.Sachie Abe & Yako Fujigasaki0

Grand Final
Miu & Tsukushi beat Leon & Ray
(18:25) when Miu pinned Ray

Return to top of page


The Best Tag League 2015


January 18 - March 22, 2015

1.Kayoko Haruyama & Aoi Kizuki (winners)6
2.Leon & Ray4
3.Arisa Nakajima & Hanako Nakamori2
4.Yako Fujigasaki & Yua Hayashi0

1.Commando Bolshoi & Kyoko Kimura6
2.Rabbit Miu & Tsukushi2
3.Kazuki & Raideen Hagane2
4.Eri & Haruka Kato2

Grand Final
Kizuki & Haruyama beat Bolshoi & Kimura
(25:27) when Haruyama pinned Kimura

Return to top of page


The Best Tag Tournament 2016


January 31 - February 21, 2016

Hanako Nakamori & Makoto_______
                |Nakamori & Makoto_
Yako Fujigasaki & Hikaru Shida_|         |
                         |Nakamori & Makoto_
Commando Bolshoi & Rabbit Miu__          |         |
                |Shimono & Kagetsu_|         |
Sawako Shimono & Kagetsu_______|                   |
                                   |Nakamori & Makoto__
Syuri & Konami_________________                   |
                |Syuri & Konami____          |
Leon & Akane Fujita____________|         |         |
                         |Hagane & Kazuki___|
Sareee & Meiko Tanaka__________          |
                |Hagane & Kazuki___|
Raideen Hagane & Kazuki________|
Return to top of page