Korakuen Hall Tag Team
Title Tournament 1996
Korakuen Hall Tag Team
Title Tournament 1997
JPW Tag Team
Title Tournament 2010
JWP Tag Team
Title Tournament 2013
JWP Junior Title
Tournament 1996
JWP Junior Title
Tournament 2005
JWP Junior Title
Tournament 2006
_

Korakuen Hall Tag Title Tournament 1996


April 21, 1996 in Tokyo, Japan

Yuki Miyazaki & Tomoko Kozumi___
                |Miyazaki & Kuzumi___
Fusayo Nouchi & Saburo__________|          |
                           |Myazuki & Kuzumi__
Tomoko Miyaguchi & Reiko Amano__           |
                |Miyaguchi & Amano___|
Kanako Motoya & Boirshoi Kid____|

Return to top of pageJWP Junior Title Tournament 1996


August 10, 1996 in Tokyo, Japan

Tomoko Kozumi_____
         |Kozumi__
Tomoko Miyaguchi__|    |
              |Kozumi__
Fusayo Nouchi_____     |    |
         |Nouchi__|    |
Yuki Miyazaki_____|         |
                  |Kozumi__
Rieko Amano_______         |
         |Amano___     |
Kanako Motoya_____|    |    |
              |Amano___|
       Hiromi Yagi__|

Return to top of pageKorakuen Hall Tag Title Tournament 1997


September 20, 1997 in Tokyo, Japan

Kanoko Motoya & Tomoko Kozumi___
                |Motoya & Kuzumi___
Cutie Suzuki & Tomoko Miyaguchi_|         |
                          |Motoya & Kuzumi__
Mayumi Ozaki & Reiko Amano______          |
                |Ozaki & Amano_____|
Dynamite Kansai & Sari Osumi____|

Return to top of pageJWP Junior Title Tournament 2005


January 30 - February 20, 2005

       Mai Ichii__
             |
Kyoko Kimura___     |Matsuo___
        |Matsuo___|     |
Haruka Matsuo__|          |
                  |Matsuo__
Erika Watanabe_          |
        |Watanabe_     |
Shu Shibutani__|     |     |
             |Watanabe_|
      Atsuko Emoto__|

Return to top of pageJWP Junior Title Tournament 2006


November 27 - December 24, 2006

      Hiroyo Matsumoto_
              |
Hanako Kobayashi_      |Nakajima_
         |Nakajima__|     |
Arisa Nakajima___|          |
                   |Nakajima__
Aoi Kizuki_______           |
         |Kizuki____     |
Yuri Urai________|     |     |
              |Kizuki___|
         Aya Yuki__|

Return to top of pageJWP Tag Title Tournament 2010


February 21 - March 22, 2010

                 Toshie Uematsu & Kazuki__
                              |
                              |Uematsu & Kazuki____
Mio & Io Shirai_____________________            |          |
                  |Haruyama & Ohata______|          |
Kayoko Haruyama & Misaki Ohata______|                      |
                                        |Uematsu & Kazuki__
Commando Bolshoi & Megumi Yabushita_                      |
                  |Bolshoi & Yabushita___           |
Ayako Sato & Hanako Kobayashi_______|           |          |
                              |Bolshoi & Yabushita_|
                              |
             Natsuki Taiyo & Kazumi Shimouma__|

Return to top of pageJWP Tag Title Tournament 2013


November 24 - November 15, 2013

Leon & Ray_____________________
                |Leon & Ray________
Kayoko Haruyama & Manami Katsu_|         |
                         |Leon & Ray__
Sachie Abe & Kazuki____________          |
                |Chisako & Sachiko_|
Dash Chisako & Sendai Sachiko__|

Return to top of page