1998 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2008 2009 _

Neo Stage Tournament 1998


August 15 - 16, 1998

Kyoko Inoue_____
        |Inoue___
Hikari Fukuoka__|    |
             |Inoue__
Yoshiko Tamura__     |    |
        |Suzuki__|    |
Fang Suzuki_____|        |
                 |Bass___
Chaparita Asari_         |
        |Asari___    |
Mima Shimoda____|    |    |
             |Bass___|
Etsuko Mita_____     |
        |Bass____|
Nicole Bass_____|

Return to top of page


Neo Stage Tournament 2001


January 8, 2001 in Kitizawa, Japan

Kyoko Inoue____
        |Inoue____
Yoshiko Tamura_|     |
             |Inoue____
Junko Yagi_____     |     |
        |Genki____|     |
Misae Genki____|          |
                  |Shimoda__
Tanny Mouse____          |
        |Mouse____     |
Yuki Miyazaki__|     |     |
             |Shimoda__|
Yuka Nakamura__     |
        |Shimoda__|
Mima Shimoda___|

Return to top of page


Neo Stage Tournament 2002


January 11, 2002 in Kitizawa, Japan

Genki Misae____
        |Misae____
Yuki Miyazaki__|     |
             |Misae___
Tanny Mouse____     |    |
        |Inoue____|    |
Kyoko Inoue____|         |
                 |Misae___
Yuka Nakamura__          |
        |Nakamura_     |
Junko Yagi_____|     |    |
             |Shiina__|
Yoshiko Tamura_     |
        |Shiina___|
Yuka Shiina____|

Return to top of page


Neo Stage Tournament 2003


January 13, 2003 in Kitizawa, Japan

Kyoko Inoue____
        |Inoue____
Azumi Hyuga____|     |
             |Inoue___
Misae Genki____     |    |
        |Miyazaki_|    |
Yuki Miyazaki__|         |
                 |Inoue___
Yoshiko Tamura_          |
        |Tamura___     |
Kaori Yoneyama_|     |    |
             |Mouse___|
Yuka Shiina____     |
        |Mouse____|
Tanny Mouse____|

Return to top of page


Neo Stage Tournament 2004


January 17, 2004 in Kitazawa, Japan

Momoe Nakanishi_
        |Nakanishi_
Yuki Miyazaki___|     |
              |Nakanishi_
Misae Genki_____      |     |
        |Shiina____|     |
Yuka Shiina_____|           |
                   |Nakanishi_
Kyoko Inoue_____           |
        |Inoue_____      |
Yoshiko Tamura__|     |     |
              |Mita______|
Tanny Mouse_____      |
        |Mita______|
Etsuko Mita_____|

Return to top of page


Neo Stage Tournament 2005


January 15 - 16, 2005 in Tokyo, Japan

Kaori Yoneyama__
        |Yoneyama_
Mai Ichii_______|     |
             |Yoneyama_
Hiroyo Muto_____     |     |
        |Muto_____|     |
Haruka Matsuo___|          |
                  |Yoneyama_
Kyoko Inoue_____          |     |
        |Inoue____     |     |
Chiharu_________|     |     |     |
             |Misae____|     |
Keiko Aono______     |          |
        |Misae____|          |
Genki Misae_____|               |
                       |Yoneyama_
Emi Sakura______               |
        |Sakura___          |
Yuki Miyazaki___|     |          |
             |Sakura___     |
Rei_____________     |     |     |
        |Tamura___|     |     |
Yoshiko Tamura__|          |     |
                  |Mouse____|
Etsuko Mita_____          |
        |Mita_____     |
Yuka Nakamura___|     |     |
             |Mouse____|
Yuka Shiina_____     |
        |Mouse____|
Tanny Mouse_____|

Return to top of page


Neo Stage Tournament 2006


January 22 - February 12, 2006

Misae Genki____
        |Genki___
Tanny Mouse____|    |
            |Genki___
Etsuko Mita____     |    |
        |Sakura__|    |
Emi Sakura_____|         |
                 |Yu Yu___
Natsuki Head___         |    |
        |Natsuki_     |    |
Ayako Sato_____|    |    |    |
            |Yu Yu___|    |
Yuka Shiina____     |         |
        |Yu Yu___|         |
Ran Yu Yu______|             |
                     |Yu Yu___
Toshie Uematsu_              |
        |Uematsu_         |
Yuki Miyazaki__|    |         |
            |Uematsu_     |
Haruka Matsuo__     |    |    |
        |Kong____|    |    |
Amazing Kong___|         |    |
                 |Inoue___|
Yoshiko Tamura_         |
        |Tamura__     |
Atsuko Emoto___|    |    |
            |Inoue___|
Mima Shimda____     |
        |Inoue___|
Kyoko Inoue____|

Return to top of page


Neo Stage Tournament 2008


January 12 - February 11, 2008

     Hiroyo Matsumoto__
              |
Haruka Matsuo___      |Matsumoto__
        |Genki_____|      |
Misae Genki_____|           |
                    |
Toshie Uematsu__            |Matsumoto__
        |Uematsu___      |      |
Tomoko Nakagawa_|     |      |      |
              |Uematsu____|      |
      Shu Shibutani__|            |
                          |
                          |
       Atsuko Emoto__            |Matsumoto__
              |            |
Tanny Mouse_____      |Emoto______      |
        |Tamura____|      |      |
Yoshiko Tamura__|           |      |
                    |      |
Yuki Miyazaki___            |Miyazaki___|
        |Miyazaki__      |
Etsuko Mita_____|     |      |
              |Miyazaki___|
       Kyoko Kimura__|

Return to top of page
No tournament was held in 2007

Neo Stage Tournament 2009


January 11 - February 8, 2009

      Yuki Miyazaki__
              |
Ayumi Kurihara__      |Miyazaki__
        |Tamura____|     |
Yoshiko Tamura__|           |
                   |
Kyoko Inoue_____           |Miyazaki__
        |Inoue_____      |     |
Kana____________|     |     |     |
              |Inoue_____|     |
       Kyoko Kimura__|           |
                         |
                         |
       Etsuko Mita__           |Miyazaki__
              |           |
Atsuko Emoto____      |Mita______      |
        |Taiyo_____|     |     |
Natsuki Taiyo___|           |     |
                   |     |
Haruka Matsuo___           |Matsumoto_|
        |Matsuo____      |
Tanny Mouse_____|     |     |
              |Matsumoto_|
     Hiroyo Matsumoto__|

Return to top of page