2001 2002 2003 2004 2005 2006
2008 2009 _ _ _ _

Mid-Summer Tag Team Tournament 2001


July 13 - August 18, 2001

Mima Shimoda & Chaparita Asari_
                |Shimoda & Asari________________
Yoshiko Tamura & Chiaki Nishi__|                |
                                |
Kyoko Inoue & Lioness Asuka____                |Inoue & Asuka__
                |Inoue & Asuka__        |
Misae Genki & Ran Yu Yu________|        |        |
                        |Inoue & Asuka__|
                        |
         Tanny Mouse & Yuki Miyazaki__|
Return to top of page


Mid-Summer Tag Team Tournament 2002


July 10 - August 11, 2002

Mima Shimoda & Kyoko Inoue_____
                |Shimoda & Inoue__
Kaori Yoneyama & Yuka Nakamura_|         |
                         |Shimoda & Inoue__
Kyoko Aky & Ichiki_____________         |         |
                |Mita & Asari_____|         |
Etsuko Mita & Chaparita Asari__|                  |
                                  |Mouse & Miyazaki__
Misae Genki & Yoshiko Tamura___                  |
                |Genki & Tamura___         |
Yuka Shiina & Ran Yu Yu________|         |         |
                         |Mouse & Miyazaki_|
Junko Yagi & Yuiga_____________         |
                |Mouse & Miyazaki_|
Tanny Mouse & Yuki Miyazaki____|
Return to top of page


Mid-Summer Tag Team Tournament 2003


July 12 - August 3, 2003

Kyoko Inoue & Azumi Hyuga_________
                 |Mita & Genki_______
Etsuko Mita & Misae Genki_________|          |
                           |Mouse & Miyazaki___
Tanny Mouse & Yuki Miyazaki_______          |          |
                 |Mouse & Miyazaki___|          |
Yoshiko Tamura & Ofune____________|                    |
                                     |Shimoda & Nakamura__
Haruka Matsuo & Megumi Yabushita__                    |
                 |Yamagata & Shiina__          |
Yu Yamagata & Yuka Shiina_________|          |          |
                           |Shimoda & Nakamura_|
Mima Shimoda & Yuka Nakamura______          |
                 |Shimoda & Nakamura_|
Jaguar Yokota & Ariya_____________|
Return to top of page


Mid-Summer Tag Team Tournament 2004


July 17 - August 15, 2004

The Bloody & Yuka Shiina_________
                 |Bloody & Shiina_____
Etsuko Mita & Chiharu____________|          |
                           |Haruyama & Nakamura_
Kyoko Inoue & Sakura Emi_________           |          |
                 |Haruyama & Nakamura_|          |
Kayoko Haruyama & Yuka Nakamura__|                     |
                                      |Mouse & Miyazaki__
Megumi Yabushita & Haruka Matsuo_                     |
                 |Tamura & Asami______           |
Yoshiko Tamura & Asami___________|          |          |
                           |Mouse & Miyazaki____|
Misae Genki & Hiroyo Muto________           |
                 |Mouse & Miyazaki____|
Tanny Mouse & Yuki Miyazaki______|
Return to top of page


Mid-Summer Tag Team Tournament 2005


July 24 - August 21, 2005

Etsuko Mita & Kyoko Inoue______
                |Mita & Inoue______
Rei & Ruka_____________________|         |
                         |Mita & Inoue___
Chiharu & Kyoko Kimura_________          |        |
                |Mouse & Miyazaki__|        |
Tanny Mouse & Yuki Miyazaki____|                 |
                                 |Matsuo & Kong__
Haruka Matsuo & Amazing Kong___                  |
                |Matsuo & Kong_____        |
Misae Genki & Tsubasa Kuragaki_|         |        |
                         |Matsuo & Kong__|
Yuka Shiina & Natsuki Head_____          |
                |Tamura & Nakamura_|
Yoshiko Tamura & Yuka Nakamura_|
Return to top of page


Mid-Summer Tag Team Tournament 2006


August 5 - 19, 2006

Yoshiko Tamura & Haruka Matsuo___
                 |Tamura & Matsuo____
Emi Sakura & Aoi Kizuki__________|          |
                           |Tamura & Matsuo____
Yuri Urai & Sachie Abe___________          |          |
                 |Shiina & Union_____|          |
Yuka Shiina & Cherry Union_______|                    |
                                     |Tamura & Matsuo__
Tanny Mouse & Yuki Miyazaki______                    |
                 |Mouse & Miyazaki___          |
Misae Genki & Aya Watanabe_______|          |          |
                           |Nagashima & Amano__|
Kyoko Inoue & Etsuko Mita________          |
                 |Nagashima & Amano__|
Chikayo Nagashima & Carlos Amano_|
Return to top of page
No tournament was held in 2007

Mid-Summer Tag Team Tournament 2008


July 13, 2008 in Tokyo, Japan

Kyoko Inoue & Hiroyo Matsumoto__
                |Inoue & Matsumoto__
Yoshiko Tamura & Arisa Nakajima_|          |
                          |Inoue & Matsumoto__
Etsuko Mita & Makoto____________          |          |
                |Kimura & Emoto_____|          |
Kyoko Kimura & Atsuko Emoto_____|                    |
                                    |Inoue & Matsumoto__
Nanae Takahashi & Natsuki Taiyo_                    |
                |Takahashi & Taiyo__          |
Tanny Mouse & Yuki Miyazaki_____|          |          |
                          |Genki & Yuki_______|
Haruka Matsuo & Fuka____________          |
                |Genki & Yuki_______|
Misae Genki & Aya Yuki__________|
Return to top of page


Mid-Summer Tag Team Tournament 2009


July 5, 2009 in Tokyo, Japan

Nanae Takahashi & Emi Sakura___
                |Takahashi & Sakura__
Natsuki Taiyo & Ray____________|          |
                          |Takahashi & Sakura__
Kyoko Kimura & Atsuko Emoto____           |          |
                |Mouse & Miyazaki____|          |
Tanny Mouse & Yuki Miyazaki____|                     |
                                     |Takahashi & Sakura__
Ayumi Kurihara & Kana__________                     |
                |Kurihara & Kana_____           |
Kyoko Inoue & Hiroyo Matsumoto_|          |          |
                          |Tamura & Fuka_______|
Aya Yuki & Minori Makiba_______           |
                |Tamura & Fuka_______|
Yoshiko Tamura & Fuka__________|
Return to top of page