NWA International Jr.
Tag Title Tournament 2003
AWA World Title
Tournament 2005
AWA Junior Heavyweight
Title Tournament 2006

NWA International Junior Heavyweight
Tag Title Tournament 2003


December 25 - 26, 2003 in Tokyo, Japan

Dick Togo & Ikuto Hidaka______________
                   |Togo & Hidaka________
Goemon & Onryo________________________|           |
                              |Togo & Hidaka__
Tatsuhito Takaiwa & Naohiro Hoshikawa_           |
                   |Takaiwa & Hoshikawa__|
Tomohiro Ishii & Takashi Uwano________|
Return to top of page


AWA World Title Tournament 2005


January 23, 2005 in Tokyo, Japan

Steve Corino____
        |
Simon Diamond___|Corino___
        |     |
Masato Tanaka___|     |
             |
             |Omori__
Kensuke Sasaki__     |
        |     |
Kohei Sato______|Omori____|
        |
Takao Omori_____|

Return to top of page


AWA Junior Heavyweight
Title Tournament 2006


August 24 - 26, 2006

Gentaro__________
         |Gentaro__
Billy Moreno_____|     |
              |Takaiwa__
    Tatsuhito Takaiwa__|     |
                   |
                   |Fujita___
      Minoru Fujita__     |     |
              |     |     |
              |Fujita___|     |
       Ikuto Hidaka__|          |
                        |
                        |Fujita__
       Chris Sabin__          |
              |          |
              |Sabin____     |
       Alex Shelley__|     |     |
                   |     |
                   |Sugawara_|
     Takuya Sugawara__     |
              |     |
Aussie Ozbone____     |Sugawara_|
         |Sasaki___|
Yoshihito Sasaki_|

Return to top of page