World Tag Title
Tournament 2000
World Tag Title
Tournament 2003
PWF Tag Title
League 1984
International Jr. Hvywt
Tag Title League 1984
All-Asian Tag
Title League 1999
All-Asian Tag
Title League 2003
All-Asian Tag
Title Tournament 2005
All-Asian Tag
Title Tournament 2009
All-Asian Tag
Title Tournament 2012
All-Asian Tag
Title Tournament 2019
_ _

PWF Tag Team Title League 1984


April 13 - 25, 1984

1.Bruiser Brody & Stan Hansen (winners)6
2.Giant Baba & Dory Funk, Jr.5
3.Genichiro Tenryu & Jumbo Tsuruta4
4.Jim Brunzell & Greg Gagne3

Return to top of page

International Junior Heavyweight
Tag Team Title League 1984


August 30 - September 12, 1984

1.Mighty Inoue & Gran Hamada (winners)7
2.Chavo & Hector Guerrero5
3.Atsushi Onita & Masa Fuchi4
4.Magic Dragon & Ultra Seven3
5.Baby Face & Fishman0

Grand Final: Inoue & Hamada beat The Guerreros
(9:49) when Inoue pinned Hector

Return to top of page


All-Asian Tag Team Title League 1999


October 9 - 25, 1999

1.Masao Inoue & Tamon Honda (winners)5
2.Johnny Smith & Maunakea Mossman5
3.Jun Izumida & Satoru Asako4
4.Jinsei Shinzaki & Kentaro Shiga3
5.Masahito Kakihara & Daisuke Ikeda3

Grand Final
Inoue & Honda beat Smith & Mossman
(26:18) when Inoue forced Mossman to submit

Return to top of page


World Tag Team Title Tournament 2000


June 9, 2000 in Tokyo, Japan

Toshiaki Kawada & Akira Taue_____
                 |Kawada & Taue____
Johnny Ace & Mike Burton_________|         |
                          |Kawada & Taue__
Mitsu Misawa & Yoshinari Ogawa___         |
                 |Takayama & Omori_|
Yoshihiro Takayama & Takao Omori_|

Tournament at Budokan Hall

Return to top of page


World Tag Team Title Tournament 2003


June 8, 2003 in Yokohama, Japan

Toshiaki Kawada & Masa Fuchi_____
                 |Kojima & Yang____
Satoshi Kojima & Jimmy Yang______|         |
                          |Mutoh & Arashi__
The Gladiator & Gigantes_________         |
                 |Mutoh & Arashi___|
Keiji Mutoh & Arashi_____________|

Return to top of page


All-Asian Tag Team Title League 2003


July 6 - 19, 2003

1.Kohei Sato & Hirotaka Yokoi (winners)5
2.Tomoaki Honma & Kazushi Miyamoto5
3.Kintaro Kanemura & Tetsuhiro Kuroda4
4.Hideki Hosaka & Kuroge Wagyuta3
5.Shigeo Okumura & Nobukazu Hirai3

Grand Final
Sato & Yokoi beat Honma & Miyamoto
(9:48) when Sato pinned Honma

Final at Budokan Hall

Return to top of page


All-Asian Tag Team Title Tournament 2005


June 15 - 19, 2005

Tomoaki Honma & Katsuhiko Nakajima_
                  |Honma & Nakajima___
Nobukazu Hirai & Akira Raijin______|          |
                            |Honma & Nakajima___
Nobutaka Araya & Taichi Ishikari___          |          |
                  |Michinoku & Psycho_|          |
Taka Michinoku & Psycho____________|                    |
                                      |Kondo & Yasshi__
Kaz Hayashi & Leonardo Spanky______                    |
                  |Hayashi & Spanky___          |
Mazada & Nosawa Rongai_____________|          |          |
                            |Kondo & Yasshi_____|
Ryuji Hijikata & Arashi____________          |
                  |Kondo & Yasshi_____|
Shuji Kondo & Yasshi_______________|

Return to top of page


All-Asian Tag Team Title Tournament 2009


January 2 - 3, 2009

Keiji Mutoh & Kaz Hayashi________
                 |Mutoh & Hayashi___
Shuji Kondo & Ryota Hama_________|         |
                          |Suzuki & Rongai___
Hate & Brother Yasshi____________          |         |
                 |Suzuki & Rongai___|         |
Minoru Suzuki & Nosawa Rongai____|                   |
                                    |Suzuki & Rongai__
Satoshi Kojima & Kai_____________                   |
                 |Kojima & Kai______          |
Suwama & Ryuji Hijikata__________|         |         |
                          |Fuchi & Nishimura_|
Taiyo Kea & Mazada_______________          |
                 |Fuchi & Nishimura_|
Masanobu Fuchi & Osamu Nishimura_|

Return to top of page


All-Asian Tag Team Title Tournament 2012


September 23 - October 21, 2012

Koji Kanemoto & Minoru Tanaka___
                 |Kanemoto & Tanaka_
Nosawa Rongai & Mazada___________|          |
                           |Kanemoto & Tanaka__
Kaz Hayashi & Shuji Kondo________          |
                 |Honma & Miyamoto___|
Tomoaki Honma & Kazushi Miyamoto_|

Return to top of page


All-Asian Tag Team Title Tournament 2019


March 21, 2019 in Nagoya, Japan

Jake Lee & Koji Iwamoto_______________
                   |Lee & Iwamoto________
Masaya Takahashi & Takayuki Ueki______|           |
                              |Lee & Iwamoto__
Takao Omori & Black Mensore___________           |
                   |Hashimoto & Kamitani_|
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani_|

Return to top of page