1988 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Top of the Super Junior 1988


January 4 - February 7, 1988

1.Shiro Koshinaka (winner)41
2.Hiro Hase41
3.Nobuhiko Takada40
4.Owen Hart39
5.Kazuo Yamazaki38
6.Keiichi Yamada31
7.Kuniaki Kobayashi24
8.Hiro Saito24
9.Tony St. Clair14
10.Tastushi Goto9
11.Masaharu Funaki8
12.Norio Honoga0

Grand Final: Koshinaka pinned Hase

Return to top of page

Top of the Super Junior 1991


April 15 - 30, 1991

1.Norio Honaga (winner)8
2.Jushin Liger8
3.Pegasus Kid8
4.Negro Casas8
5.Owen Hart6
6.David Finlay4
7.Too Cold Scorpio0

Note: Jushin Liger vacated the IWGP Jr. Hvywt
Title before the tournament started. By winning
the tournament, Honaga became the new champ.

Semi-Finals
Honaga pinned Pegasus
Liger pinned Casas

Grand Final: Honaga beat Liger (21:54)

Finals at Sumo Hall

Return to top of page


Top of the Super Junior 1992


April 16 - 30, 1992

1.El Samurai14
2.Jushin Liger (winner)12
3.Norio Honaga12
4.Negro Casas10
5.Pegasus Kid10
6.Dave Finlay6
7.Eddy Guerrero4
8.Too Cold Scorpio2
9.Koji Kanemoto2

Semi-Final: Jushin Liger pinned Norio Honaga

Grand Final: Jushin Liger pinned El Samurai (21:15)

Finals at Sumo Hall

Return to top of page


Top of the Super Junior 1993


May 25 - June 15, 1993

1.Pegasus Kid (winner)14
2.Eddy Guerrero12
3.Jushin Liger ***12
4.El Samurai12
5.Dean Malenko12
6.Too Cold Scorpio12
7.Dave Finlay10
8.Norio Honaga10
9.Lightning Kid8
10.Shinjiro Ohtani4
11.Masao Orihara4

Note: Liger was not in the semi-finals due to injury.

Semi-Finals
Malenko pinned Guerrero
Samurai pinned Scorpio
Samurai pinned Malenko

Grand Final: Pegasus Kid pinned El Samurai

Return to top of page

Best of the Super Junior 1994


May 26 - June 13, 1994

1.Jushin Liger (winner)14
2.Super Delfin14
3.Black Tiger12
4.El Samurai12
5.Wild Pegasus12
6.Dean Malenko12
7.Dave Finlay10
8.Shinjiro Ohtani10
9.Tokumitsu Ishizawa8
10.Taka Michinoku4
11.Masayoshi Motegi2

Grand Final: Jushin Liger beat Super Delphin (18:29)

Return to top of page

Best of the Super Junior 1995


June 23 - July 13, 1995

1.Wild Pegasus (winner)10
2.Shinjiro Ohtani10
3.Black Tiger10
4.Koji Kanemoto10
5.Dean Malenko8
6.El Gran Hamada8
7.Brian Pillman8
8.El Samurai8
9.Alex Wright8
10.Norio Honaga4

Semi-Finals
Pegasus pinned Black Tiger (16:37)
Ohtani pinned Kanemoto (15:24)

Grand Final: Pegasus pinned Ohtani (19:16)

Return to top of page

Best of the Super Junior 1996


May 24 - June 12, 1996
1.El Samurai10
2.Wild Pegasus10
3.Tatsuhito Takaiwa8
4.Franz Schumann?
5.Emilio Charles, Jr.?
6.Mr. JL?
7.Koji Kanemoto?
1.Black Tiger (winner)10
2.Jushin Liger8
3.Shinjiro Ohtani6
4.Dean Malenko6
5.Norio Honoga?
6.Tokimitsu Ishizawa4
7.Villano IV?
Semi-Finals: Liger pinned Samurai (15:11) --- Black Tiger pinned Pegasus (20:17)

Grand Final: Black Tiger pinned Liger (18:44)

Return to top of page

Best of the Super Junior 1997


May 16 - June 5, 1997
1.El Samurai (winner)10
2.Shinjiro Ohtani8
3.Chris Jericho8
4.Hanzo Nakajima6
5.Yoshihiro Tajiri6
6.Scorpio, Jr.2
7.Robbie Brookside2
1.Koji Kanemoto10
2.Jushin Liger8
3.Tatsuhito Takaiwa8
4.Gran Naniwa6
5.Dr. Wagner, Jr.4
6.Doc Dean4
7.Chavo Guerrero, Jr.2
Grand Final: Samurai pinned Kanemoto (23:51)

Grand Final at Budokan Hall

Return to top of page


Best of the Super Junior 1998


May 16 - June 3, 1998
1.Koji Kanemoto (winner)8
2.Shiryu6
3.Kendo Kashin6
4.Felino4
5.Hayato Nanjyo4
6.Yuji Yasuraoka2
1.Dr. Wagner, Jr.8
2.Jushin Liger6
3.El Samurai6
4.Shinjiro Ohtani4
5.Tatsuhito Takaiwa4
6.Masakazu Fukuda2
Grand Final: Kanemoto pinned Wagner (26:17)

Return to top of page

Best of the Super Junior 1999


May 19 - June 8, 1999
1.Koji Kanemoto8
2.Jushin Liger6
3.Gran Hamada6
4.Tatsuhito Takaiwa4
5.Maasaki Mochizuki4
6.Super Shocker2
1.Kendo Kashin (winner)8
2.Shinjiro Ohtani7
3.El Samurai5
4.Minoru Tanaka4
5.Dr. Wagner, Jr.4
6.Masao Orihara2
Grand Final: Kashin beat Kanemoto (13:15) via submission

Grand Final at Budokan Hall

Return to top of page


Best of the Super Junior 2000


May 19 - June 9, 2000
1.Tatsuhito Takiawa (winner)8
2.Koji Kanemoto6
3.Gran Hamada6
4.El Samurai4
5.Dr. Wagner, Jr.4
6.Shinya Makabe2
1.Shinjiro Ohtani4.0
2.Kendo Kashin3.5
3.Minoru Tanaka2.5
4.Katsumi Ueda2.0
5.Kazuyuki Fujita2.0
6.Kid Romeo1.0
Grand Final: Takaiwa pinned Ohtani (18:35)

Return to top of page

Best of the Super Junior 2001


May 18 - June 4, 2001
1.Jushin Liger (winner)10
2.El Samurai6
3.Silver King6
4.Chris Candido4
5.Gran Naniwa4
6.Wataru Inoue0
1.Minoru Tanaka8
2.Akira Nogami6
3.Super Shocker6
4.Dr. Wagner, Jr.6
5.Shinya Makabe4
6.Katsuyori Shibata0
Grand Final: Liger pinned Tanaka (26:12)

Return to top of page

Best of the Super Junior 2002


May 14 - June 5, 2002
1.Koji Kanemoto (winner)4
2.Jushin Liger4
3.Black Tiger3
4.Masahito Kakihara3
5.Katsuyori Shibata3
6.Curry Man2
7.Jado1
1.Minoru Tanaka4
2.El Samurai3
3.Tiger Mask IV3
4.Gedo3
5.Akira3
6.Masayuki Naruse3
7.Wataru Inoue2
Grand Final: Kanemoto pinned Tanaka (14:12)

Return to top of page

Best of the Super Junior 2003


May 23 - June 11, 2003
1.Akira10
2.Takashi Sugiura8
3.Jushin Liger8
4.Minoru Fujita8
5.Ebessan4
6.Gedo4
7.Ryusuke Taguchi0
1.Koji Kanemoto8
2.Masahito Kakihara (winner)8
3.Tiger Mask IV8
4.Masayuki Naruse6
5.Stampede Kid4
6.El Samurai4
7.Jado4
Semi-Finals: Kakihara beat Akira (8:28) via submission --- Kanemoto beat Sugiura (12:48) via submission

Grand Final: Kakihara pinned Kanemoto (15:33)

Return to top of page

Best of the Super Junior 2004


May 22 - June 13, 2004
1.Jushin Liger9
2.American Dragon9
3.Masahito Kakihara9
4.Koji Kanemoto7
5.El Samurai7
6.Big Boss Magma7
7.Wataru Inoue4
8.Ryusuke Taguchi4
1.Tiger Mask IV (winner)12
2.Ultimo Dragon11
3.Heat10
4.Masayuki Naruse10
5.Rocky Romero7
6.Garuda3
7.Katsuhiko Nakajima2
8.Curry Man1

      Amercian Dragon__
               |
               |Kanemoto___
Koji Kanemoto_____      |      |
         |Kanemoto__|      |
Ultimo Dragon_____|           |
                     |Tiger Mask__
Heat______________            |
         |Heat______      |
Masahito Kakihara_|     |      |
               |Tiger Mask_|
               |
       Tiger Mask IV__|

Return to top of page

Best of the Super Junior 2005


May 21 - June 19, 2005
1.Minoru8
2.Koji Kanemoto8
3.Masahito Kakihara6
4.El Samurai6
5.Hirooki Goto6
6.Stampede Kid4
7.Jado4
1.Gedo10
2.Tiger Mask IV (winner)8
3.Jushin Liger8
4.Wataru Inoue6
5.Black Tiger4
6.Katsushi Takemura4
7.Akiya Anzawa2
Semi-Finals
Tiger Mask pinned Minoru (12:03) -- Gedo beat Kanemoto (10:54) via submission

Grand Final: Tiger Mask pinned Gedo (16:03)

Return to top of page

Best of the Super Junior 2006


May 27 - June 18, 2006
1.Jushin Liger10
2.Minoru (winner)8
3.El Samurai7
4.Ryusuke Taguchi7
5.Jado6
6.Sangre Azteca2
7.Fuego2
1.Wataru Inoue10
2.Tiger Mask IV8
3.Koji Kanemoto7
4.Gedo5
5.Black Tiger4
6.Hirooki Goto4
7.Gentaro4
Semi-Finals
Minoru beat Inoue (18:42) -- Tiger Mask pinned Liger (10:27)

Grand Final: Minoru beat Tiger Mask (22:52)

Return to top of page

Best of the Super Junior 2007


June 1 - 17, 2007
1.Wataru Inoue10
2.Milano Collection AT (winner)8
3.Tiger Mask IV8
4.Jushin Liger8
5.Taichi Ishikari4
6.Yujiro4
7.Prince Devitt0
1.Ryusuke Taguchi10
2.Minoru8
3.Koji Kanemoto7
4.Gedo5
5.El Samurai4
6.Tetsuya Naito4
7.BxB Hulk4
Semi-Finals
Milano beat Taguchi (12:47) -- Inoue beat Minoru (14:45)

Grand Final: Milano pinned Inoue (19:37)

Return to top of page

Best of the Super Junior 2008


May 31 - June 15, 2008
1.Ryusuke Taguchi8
2.Wataru Inoue (winner)8
3.Minoru8
4.Jushin Liger4
5.Tatsuhito Takaiwa4
6.Yujiro2
1.Tiger Mask IV10
2.Koji Kanemoto6
3.Jimmy Rave6
4.Tetsuya Naito4
5.Akira4
6.Prince Devitt0
Semi-Finals
Inoue pinned Tiger Mask (9:03) -- Kanemoto beat Taguchi (9:22) via submission

Grand Final: Inoue beat Kanemoto (27:50) via submission

Return to top of page

Best of the Super Junior 2009


May 30 - June 14, 2009
1.Prince Devitt8
2.Atsushi Aoki8
3.Tiger Mask IV6
4.Milano Collection AT6
5.Akira6
6.Jado6
7.Black Tiger2
1.Koji Kanemoto (winner)8
2.Kota Ibushi8
3.Jushin Liger6
4.Ryusuke Taguchi6
5.Tsuyoshi Kikuchi6
6.Taichi4
7.Yamato4
Semi-Finals
Kanemoto TKO Aoki (6:27) -- Devitt pinned Ibushi (8:14)

Grand Final: Kanemoto beat Devitt (19:55) via submission

Return to top of page

Best of the Super Junior 2010


May 30 - June 13, 2010
1.Kota Ibushi12
2.Prince Devitt (winner)10
3.Davey Richards10
4.Jushin Liger8
5.Kushida8
6.La Sombra6
7.Gedo2
8.Tiger Mask IV0
1.Taiji Ishimori10
2.Ryusuke Taguchi10
3.Akira8
4.Kenny Omega8
5.Koji Kanemoto8
6.Fujita Jr. Hayato6
7.Tama Tonga4
8.Nobuo Yoshihashi2
Semi-Finals: Devitt pinned Ishimori (6:56) --- Ibushi pinned Taguchi (10:14)

Grand Final: Devitt pinned Ibushi (14:34)

Return to top of page

Best of the Super Junior 2011


May 26 - June 10, 2011
1.Prince Devitt14
2.Davey Richards12
3.Kenny Omega10
4.Koji Kanemoto8
5.Tiger Mask IV8
6.Fujita Jr. Hayato6
7.TJP6
8.Taichi4
9.Jado4
1.Kota Ibushi (winner)12
2.Ryusuke Taguchi10
3.The Great Sasuke10
4.Kushida10
5.Taka Michinoku8
6.Mascara Dorada8
7.Jushin Liger8
8.Gedo4
9.Daisuke Sasaki2
Semi-Finals: Ibushi pinned Richards (11:17) --- Taguchi pinned Devitt (8:29)

Grand Final: Ibushi pinned Taguchi (20:22)

Return to top of page

Best of the Super Junior 2012


May 27 - June 10, 2012
1.Pac10
2.Prince Devitt10
3.Jushin Liger8
4.Kushida8
5.Taichi8
6.Rocky Romero8
7.Angel de Oro8
8.Gedo6
9.Bushi6
1.Low-Ki16
2.Ryusuke Taguchi (winner)10
3.Brina Kendrick10
4.Alex Kozlov10
5.Tiger Mask IV8
6.Taka Michinoku8
7.Daisuke Sasaki4
8.Jado4
9.Hiromu Takahashi2
Semi-Finals: Taguchi pinned Pac (10:38) --- Low-Ki beat Devitt (8:00) via submission

Grand Final: Taguchi pinned Low Ki (17:01)

Return to top of page

Best of the Super Junior 2013


May 24 - June 9, 2013
1.Prince Devitt (winner)16
2.Alex Shelley10
3.Ricochet10
4.Taichi8
5.Rocky Romero8
6.Jushin Liger8
7.Baretta6
8.Titan6
9.Hiromu Takahashi0
1.Ryusuke Taguchi10
2.Kenny Omega10
3.Tiger Mask IV8
4.Kushida8
5.Taka Michinoku8
6.Alex Koslov8
7.Brian Kendrick8
8.Bushi6
9.Jado6
Note: Taguchi didn't compete in the semi-finals due to injury.

Semi-Finals: Devitt pinned Omega (9:09) -- Shelley pinned Michinoku (10:14)

Grand Final: Devitt pinned Shelley (18:25)

Return to top of page

Best of the Super Junior 2014


May 30 - June 8, 2014
1.Kushida10
2.Ricochet (winner)10
3.Bushi8
4.Taka Michinoku8
5.Matt Jackson8
6.Mascara Dorada6
7.Jushin Liger6
8.Alex Koslov0
1.Alex Shelley8
2.Ryusuke Taguchi8
3.Taichi8
4.Nick Jackson8
5.Tiger Mask IV6
6.El Desperado6
7.Kenny Omega6
8.Rocky Romero6
Note: Shelley didn't compete in the semi-finals due to injury.

Semi-Finals: Kushida beat Taichi (7:29) via submission -- Ricochet pinned Ryusuke Taguchi (5:49)

Grand Final: Ricochet pinned Kushida (23:06)

Return to top of page

Best of the Super Junior 2015


May 22 - June 7, 2015
1.Kyle O'Reilly12
2.Ryusuke Taguchi10
3.Jushin Liger8
4.Trent Baretta8
5.Chase Owens8
6.El Barbaro Cavernario6
7.Gedo4
8.Yohei Komatsu0
1.Kushida (winner)12
2.Bobby Fish10
3.Mascara Dorada10
4.Rocky Romero8
5.Tiger Mask IV8
6.Nick Jackson6
7.Alex Shelley2
8.David Finaly, Jr.0
Grand Final: Kushida beat O'Reilly (30:45) via submission

Return to top of page

Best of the Super Junior 2016


May 21 - June 7, 2016
1.Ryusuke Taguchi10
2.Matt Sydal10
3.Kyle O'Reilly8
4.Kushida8
5.Rocky Romero8
6.Bushi8
7.David Finlay2
8.Gedo2
1.Will Ospreay (winner)8
2.Volador, Jr.8
3.Ricochet8
4.Bobby Fish8
5.Tiger Mask IV6
6.Jushin Liger6
7.Baretta6
8.Chase Owens6
Grand Final: Ospreay pinned Taguchi (22:05)

Return to top of page

Best of the Super Junior 2017


May 17 - June 3, 2017
1.Will Ospreay10
2.Dragon Lee8
3.Taichi8
4.Ricochet8
5.Hiromu Takahashi8
6.Marty Scurll8
7.Taka Michinoku4
8.Jushin Liger2
1.Kushida (winner)8
2.Ryusuke Taguchi8
3.Yoshinobu Kanemaru8
4.Bushi8
5.El Desperado6
6.ACH6
7.Tiger Mask IV6
8.Volador, Jr.6
Grand Final: Kushida pinned Ospreay (27:59)

Return to top of page

Best of the Super Junior 2018


May 18 - June 4, 2018
1.Taiji Ishimori10
2.Will Ospreay10
3.Bushi8
4.Flip Gordon6
5.Tiger Mask IV6
6.Yoh6
7.ACH6
8.Yoshinobu Kanemaru4
1.Hiromu Takahashi (winner)10
2.Kushida8
3.Marty Scurll8
4.Chris Sabin6
5.Dragon Lee6
6.El Desperado6
7.Sho6
8.Ryusuke Taguchi6
Grand Final: Takahashi pinned Ishimori (34:09)

Return to top of page

Best of the Super Junior 2019


May 13 - June 5, 2019
1.Shingo Takagi18
2.Taiji Ishimori14
3.Dragon Lee14
4.Sho10
5.Marty Scurll10
6.Jonathon Gresham8
7.Yoshinobu Kanemaru8
8.Titan8
9.Tiger Mask IV4
10.Taka Michinoku0
1.Will Ospreay (winner)14
2.Ryusuke Taguchi12
3.El Phantasmo12
4.Bushi12
5.Yoh12
6.Bandido10
7.Robbie Eagles10
8.Rocky Romero6
9.Douki2
10.Ren Narita0
Grand Final: Ospreay pinned Takagi (33:36)

Finals at Sumo Hall

Return to top of page