2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019 _

NTV Junior Heavyweight Tag Team League 2007


July 1 - 15, 2007

1.Taiji Ishimori & Kenta (winners)7
2.Kotaro Suzuki & Ricky Marvin6
3.Jay & Mark Briscoe6
4.Naomichi Marufuji & Kota Iifushi6
5.Bryan Danielson & Davey Richards3
6.Rocky Romero & Atsushi Aoki2

Return to top of page

NTV Junior Heavyweight Tag Team League 2008


August 23 - September 6, 2008

1.Taiji Ishimori & Kenta (winners)10
2.Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki10
3.Bryan Danielson & Davey Richards9
4.Jay & Mark Briscoe9
5.Katsuhiko Nakajima & Kota Ibushi8
6.Ricky Marvin & Eddie Edwards5
7.Atsushi Aoki & Akihiko Ito3
8.Naomichi Marufuji & Kento Miyahara2

Grand Final
Ishimori & Kenta beat Kanemaru & Suzuki
(12:32) when Kenta pinned Kanemaru.

Finals at Budokan Hall

Return to top of pageNTV Junior Heavyweight Tag Team League 2009


July 12 - 25, 2009

1.Atsushi Aoki & Kota Ibushi6
2.Taiji Ishimori & Kenta4
3.Bryan Danielson & Roderick Strong2
4.Genba Hirayanagi & Kikutaro0

1.Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki (winners)5
2.Ricky Marvin & Eddie Edwards4
3.Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara3
4.Tsuyoshi Kikuchi & Akihiko Ito0

Semi-Finals
Kanemaru & Suzuki beat Ishimori & Kenta
(19:28) when Kanemaru pinned Ishimori

Aoki & Ibushi beat Marvin & Edwards
(13:39) when Ibushi pinned Edwards

Grand Final
Kanemaru & Suzuki beat Aoki & Ibushi
(19:49) when Suzuki pinned Aoki

Return to top of pageNTV Junior Heavyweight Tag Team League 2010


October 15 - 30, 2010

1.Atsushi Aoki & Kenta (winners)6
2.Roderick Strong & Eddie Edwards5
3.Taiji Ishimori & Ricky Marvin4
4.Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara3
5.Great Sasuke & Kenbai2

1.Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki6
2.Jack Evans & Extreme Tiger5
3.Dick Togo & Yasu Urano4
4.Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi3
5.Atsushi Kotoge & Daisuke Harada2

Semi-Finals
Aoki & Kenta beat Tiger & Evans
(9:21) when Kenta pinned Evans

Edwards & Strong beat Suzuki & Ogawa
(11:21) when Edwards pinned Ogawa

Grand Final
Aoki & Kenta beat Strong & Edwards
(28:01) when Aoki pinned Edward

Return to top of pageNTV Junior Heavyweight Tag Team League 2011


July 16 - 30, 2011

1.Yoshinobu Kanemaru & Kenta6
2.Kenou & Kenbai4
3.Jack Evans & Aero Star4
4.Taishi Takizawa & Zack Sabre, Jr.4
5.Tatsuhito Takaiwa & Osamu Namiguchi2

1.Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki (winners)6
2.Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara4
3.Atsushi Kotoge & Daisuke Harada4
4.Eddie Edwards & Delirious4
5.Ricky & Rocky Marvin2

Grand Final
Suzuki & Aoki beat Kanemaru & Kenta
(30:03) when Aoki pinned Kanemaru

Return to top of pageNTV Junior Heavyweight Tag Team League 2012


September 9 - 22, 2012

1.Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge (winners)6
2.Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki4
3.Shiori Asahi & Hiro Tonai4
4.Eddie Edwards & Bobby Fish4
5.Kaiser & Gaston Mateo2

1.Ikuto Hidaka & Daichi Hashimoto6
2.Super Crazy & Ricky Marvin5
3.Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara5
4.Paul London & Zack Sabre, Jr.2
5.Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayangi2

Grand Final
Ishimori & Kotoge beat Hidaka & Hashimoto
(13:52) when Ishimori pinned Hidaka

Return to top of pageNTV Junior Heavyweight Tag Team League 2013


July 14 - 28, 2013

1.Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge6
2.Super Crazy & Ricky Marvin6
3.Genba Hirayanagi & Maybach Suwa, Jr.4
4.Gaston Mateo & Kasier2
5.Pesadilla & Dual Force2

1.Jushin Liger & Tiger Mask IV (winners)8
2.Yoshinari Ogawa & Zack Sabre, Jr.6
3.Shiori Asahi & Hiro Tonai4
4.Roderick Strong & Slex2
5.Daisuke Harada & Hitoshi Kumano0

Grand Final
Liger & Tiger Mask beat Ishimori & Kotoge
(13:54) when Liger pinned Kotoge

Note: Liger & Tiger Mask also won the vacant Noah Junior Heavyweight Tag Team Title

Return to top of pageNTV Junior Heavyweight Tag Team League 2014


July 18 - August 2, 2014

1.Hajime Ohara & Kenou (winners)6
2.Jushin Liger & Tiger Mask IV6
3.Super Crazy & Matt Striker4
4.Yoshinari Ogawa & Zack Sabre, Jr.4
5.Genba Hirayanagi & Kikutaro0

1.Daisuke Harada & Quiet Storm6
2.Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge6
3.Shiori Asahi & Hiro Tonai4
4.Mitsuhiro Kitamiya & Hitoshi Kumano2
5.Rocky Lobo & Jinzo2

Grand Final
Ohara & Kenou beat Storm & Harada
(18:18) when Ohara pinned Harada

Return to top of pageNTV Junior Heavyweight Tag Team League 2015


September 5 - 22, 2015

1.El Desperado& Taka Michinoku6
2.Yoshinari Ogawa & Zack Sabre, Jr.6
3.Taiji Ishimori & Masamune4
4.Kudo & Kota Umeda2
5.Genba Hirayanagi & Captain Noah2

1.Daisuke Harada & Atsushi Kotoge (winners)6
2.Shiori Asahi & Kaji Tomato4
3.Buffalo & Billy Ken Kid4
4.Kenou & Hajime Ohara4
5.Super Crazy & Hitoshi Kumano2

Grand Final
Kotoge & Harada beat Desperado & Michinoku
(21:48) when Kotoge pinned Michinoku

Return to top of pageNTV Junior Heavyweight Tag Team League 2016


July 16 - 30, 2016

1.Taiji Ishimori & ACH (winners)8
2.Daisuke Harada & Atsushi Kotoge8
3.Kenoh & Hajime Ohara6
4.Yoshinobu Kanemaru & El Desperado4
5.Hitoshi Kumano & Andy Dalton2
6.Genbu Hirayanagi & Captain Noah2

Grand Final
Ishimori & ACH beat Harada & Kotoge
(20:25) when Ishimori pinned Harada

Return to top of pageGlobal Junior Heavyweight Tag Team League 2017


July 13 - 27, 2017

1.Taiji Ishimori & Hi6910
2.Hayata & Yo-Hey (winners)10
3.Hajime Ohara & Hitoshi Kumano8
4.Phil Atlas & Seiya Morohashi8
5.Daisuke Harada & Tadasuke8
6.Shunma Katsumata & Mao6
7.Kaiser & Gaston Mateo4
8.Gurukun Mask & Shuri Joe2

Grand Final
Hayata & Yo-Hey beat Ishimori & Hi69
(13:31) when Y-Hey pinned Hi69

Return to top of pageGlobal Junior Heavyweight Tag Team League 2018


July 7 - August 5, 2018

1.Hayata & Yo-Hey (winners)8
2.Hajime Ohara & Hitoshi Kumano8
3.Ikuto Hidaka & Takuya Sugawara8
4.Daiseuke Harada & Tadasuke6
5.Ricky Marvin & El Hijo del Pantera6
6.Hi69 & Minoru Tanaka6
7.Seiya Morohashi & Junta Miyawaki0

Grand Final
Hayata & Yo-Hey beat Ohara & Kumano
(26:05) when Yo-Hey pinned Ohara

Return to top of pageGlobal Junior Heavyweight Tag Team League 2019


May 28 - June 13, 2019

1.Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki (winners)9
2.Hayata & Yo-Hey7
3.Chris Ridgeway & Hitoshi Kumano6
4.Daisuke Harada & Tadasuke6
5.Hi69 & Minoru Tanaka6
6.Junta Miyawaki & Seiya Morohashi4
7.Hajime Ohara & Nosawa Rongai4

Grand Final
Ogawa & Suzuki beat Hayata & Yo-Hey
(24:16) when Suzuki pinned Yo-Hey

Return to top of page