1st 2nd 3rd 4th 5th
6th 7th 8th 9th _

1st Anniversary Show


April 29, 1996 in Tokyo, Japan
Korakuen Hall drawing 2,300
 1. Maiko Matsumoto beat Rina Ishii.

 2. Aki Kanbayasi & Miwa Sato beat Chihiro Nakano & Makie Numao.

 3. Candy Okutsu beat Toshie Uematsu.

 4. Chikayo Nagashima beat Sonoko Kato.

 5. Toshiyo Yamada beat Meiko Satomura.

 6. Kaoru beat Karula.

 7. Hikari Fukuoka beat Bomber Hikari.

 8. Chigusa Nagayo & Toshie Sato beat Shinobu Kandori & Michiko Ohmukai.
Return to top of page

2nd Anniversary Show


April 29, 1997 in Tokyo, Japan
Korakuen Hall drawing 2,300
 1. Chihiro Nakano & Makie Numao, & Rina Ishii beat Amami Kato, Sakura Hirota, & Rieko Amano.

 2. Kaoru beat Esther Moreno.

 3. Chigusa Nagayo & Toshiyo Yamada beat Meiko Satomura & Sonoko Kato.

 4. WCW Cruiserweight Champ Toshie Uematsu beat Sugar Sato.

 5. Mayumi Ozaki & Chikayo Nagashima beat Maiko Matsumoto & Akira Hokuto.
Return to top of page

3rd Anniversary Show


April 29, 1998 in Kanagawa, Japan
Kawasaki Gym drawing 3,100
 1. Meiko Satomura beat Sonoko Kato (9:57).

 2. Sakura Hirota beat Rina Ishii (6:59).

 3. Toshie Uematsu beat Maiko Matsumoto (4:19).

 4. Makie Numao drew Chikayo Nagashima (10:00).

 5. Sugar Sato beat Hiromi Kato (4:01).

 6. Zero beat Bad Nurse Nakamura (1:02).

 7. Meiko Satomura beat Toshie Uematsu (4:42).

 8. Sugar Sato beat Sakura Hirota (7:42).

 9. Eagle Sawai & Michiko Nagashima beat Toshiyo Yamada & Kaoru (14:34) when Sawai beat Yamada.

 10. Meiko Satomura beat Sugar Sato (6:36) to win the 1998 High Sprint 600 Tournament.

 11. Aja Kong & Mayumi Ozaki beat Chigusa Nagayo & Meiko Satomura (9:25) when Ozaki pinned Nagayo.
1998 High Sprint 600 Tournament bracketing

Return to top of page

4th Anniversary Show


April 4, 1999 in Yokohama, Japan
Bunka Gym drawing 5,500
 1. Chikayo Nagashima won an "elimination" match (39:30).
  • Sugar Sato beat Toshie Uematsu (13:47).
  • Sugar Sato beat Rie (21:16).
  • Sakura Hirota beat Sugar Sato (23:52).
  • Sakura Hirota beat Kaori Nakayama (33:13).
  • Chikayo Nagashima beat Sakura Hirota (39:30).

 2. Kaoru & Toshiyo Yamada beat Mima Shimoda & Etsuko Mita (38:27) when Kaoru pinned Shimoda.

 3. Meiko Satomura & Sonoko Kato beat Aja Kong & Mayumi Ozaki (17:19) when Satomura pinned Kong.

 4. Lioness Asuka pinned Chigusa Nagayo (16:59).
Return to top of page

5th Anniversary Show


May 15, 2000 in Tokyo, Japan
Ariake Coliseum drawing 9,000
 1. Dynamite Kansai pinned Sakura Hirata (9:38).

 2. Saiki Takeuchi pinned Rie (9:31).

 3. Kyoko Inoue pinned Toshiyo Yamada (16:58).

 4. AAAW Tag Champs Sugar Sato & Chikayo Nagashima beat Bloody & Toshie Uematsu (16:15) when Nagashima pinned Bloody.

 5. Mayumi Ozaki pinned Kaoru (28:26) in a "falls count anywhere" match.

 6. AAAW Champ Aja Kong pinned Meiko Satomura (15:18).

 7. Chigusa Nagoya & Lioness Asuka beat Devil Masami & Akira Hokuto (20:28) when Hokuto was pinned.
Return to top of page

6th Anniversary Show


April 29, 2001 in Kanagawa, Japan
Kawasaki Gym drawing 4,000
 1. Chigusa Nagayo beat Miyuki Maeda (2:40).

 2. Aja Kong & Kaoru beat Dynamite Kansai & Toshiyo Yamada (14:16) when Kong beat Kansai.

 3. Kyoko Inoue beat Lioness Asuka (12:26).

 4. Chikayo Nagashima beat Devil Masami (14:12).

 5. Mayumi Ozaki beat Chigusa Nagayo (6:16) to win the AAAW Title.

 6. Meiko Satomura beat Akira Hokuto (21:30).
Return to top of page

7th Anniversary Show


April 7, 2002 in Yokohama, Japan
Bunka Gym drawing 6,200
 1. Devil Masami & Toshie Uematsu beat Toshiyo Yamada & Carlos Amano (11:07) when Masami beat Yamada.

 2. Sakura Hirota beat Policewoman (9:00).

 3. Etsuko Mita & Mima Shimoda beat Lioness Asuka & Aya Sakurai (13:06) when Shimoda beat Sakurai.

 4. Aja Kong beat Dynamite Kansai (12:21).

 5. Mayumi Ozaki & Kaoru beat Sugar Sato & Chikayo Nagashima (22:10) to win the AAAW Tag Title when Kaoru beat Sato.

 6. Akira Hokuto & Meiko Satomura beat Chigusa Nagayo & Ayako Hamada (22:51) when Hokuto beat Hamada.
Return to top of page

8th Anniversary Show


April 6, 2003 in Yokohama, Japan
Bunka Gym drawing 5,600
 1. Chikayo Nagashima beat Carlos Amano (17:12).

 2. Ayako Hamada & Toshie Uematsu beat Ran Yu Yu & Sugar Sato (18:59) when Hamada beat Sato.

 3. Dynamite Kansai, Toshiyo Yamada, & Etsuko Mita beat Devil Masami, Lioness Asuka, & Mima Shimoda (17:35) when Kansai beat Masami.

 4. Big Mack & Super Shimpson beat Great Miller & Mad David (12:31) when Shimpson beat Miller.

 5. Aja Kong drew Yumiko Hotta (10:00).

 6. Aja Kong NC Yumiko Hotta (1:40).

 7. Sakura Hirota & Chigusa Nagayo beat Mayumi Ozaki & Kaoru (23:42) in a "hair vs. hair" match when Chigusa beat Ozaki.

 8. AAAW Champ Manami Toyota beat Meiko Satomura (26:28).
Return to top of page

9th Anniversary Show


April 30, 2004 in Tokyo, Japan
Yoyogi National Stadium Gym #2 drawing 3,200
 1. Ran Maru & Toshie Uematsu beat Hitomi Hayashi & Hikaru (11:14) when Maru beat Hayashi.

 2. Eiger beat Sakura Hirota (7:32).

 3. Mariko Yoshida beat Carlos Amano (11:27).

 4. Mayumi Ozaki, Takako Inoue, & Kaoru beat Dynamite Kansai, Devil Masami, & Eagle Sawai (13:28) when Ozaki beat Masami.

 5. Yumiko Hotta & Kumiko Maekawa beat Manami Toyota & Toshiyo Yamada (14:54) when Hotta beat Toyota.

 6. Aja Kong pinned Amazing Kong (14:15).

 7. Chigusa Nagayo & Lioness Asuka beat Sugar Satoh & Chikayo Nagashima (19:28) to win the AAAW Tag Title when Nagayo pinned Nagashima.

 8. Meiko Satomura pinned Ayako Hamada (24:07) to win the AAAW Title.
Return to top of page